“Geen reorganisatie bij rechten”

Er komt geen reorganisatie bij Tilburg Law School (TLS), in tegenstelling tot eerdere berichten. Dat zei rector Emile Aarts vandaag tegenover de medezeggenschap.

De Vlaamse TLS-decaan Geert Vervaeke heeft het woord ‘reorganisatie’ wel in de mond genomen toen hij sprak over de aanstaande herprofilering van de faculteit, maar gebruikte dit woord volgens rector Aarts niet met de zwaarbeladen betekenis die de term in Nederland heeft. Wanneer een voorstel tot reorganisatie formeel wordt aangenomen, geeft dat het bestuur de gelegenheid om personeel te herplaatsen of ontslaan, maar dat is niet aan de orde volgens het College van Bestuur: “In elk geval heeft ons geen formeel verzoek voor reorganisatie bereikt”, verzekerde de rector vandaag in de commissie Onderwijs & Onderzoek (O&O).

In eerste instantie gaat niet de universiteitsraad maar de faculteitsraad over een eventuele reorganisatie bij een faculteit. De zorgen van medewerkers bij TLS maakten echter dat Mirjam Siesling (fractie Onafhankelijken) er toch naar vroeg. Ze ving de zorg op dat sommigen bij TLS bang zijn geen plaats te kunnen vinden onder de vier kernthema’s die leidend moeten gaan zijn: Global Justice, Law & Technology, Law & Environment en Law & Security-Safety. De rector stelde gerust dat er weliswaar een herschikking komt om een meer uitgesproken profiel te geven aan de faculteit, maar dat er geen sprake is van een reorganisatie. Ook liggen de thema’s nog niet vast, medewerkers kunnen er nog over meepraten.

De achterliggende gedachte van de herstructurering is dat faculteit nu te versplinterd is doordat deze een veelheid aan instituten en centra herbergt. Daarbij is het curriculum nog erg traditioneel ingevuld (om op te leiden voor ‘toga-beroepen’), terwijl rector en decaan denken dat er meer moderne thema’s te bedenken zijn om studenten op te leiden en aan te trekken.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.