In Memoriam: Mr. C.J.A.M. (Karin) Merkx

Op 17 maart 2018 is onze collega Karin Merkx onverwachts overleden.

Zij was werkzaam bij het Departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis als docent staats- en bestuursrecht. Wij verliezen in Karin een fijne, toegewijde collega en een drijvende kracht achter het staats- en bestuursrechtelijke onderwijs. Karin kwam in 1985 als tutor staatsrecht in dienst van de Tilburgse universiteit. Voordat ze begon, had ze al een aantal jaren bij de politie achter de rug. Ze ontwikkelde zich tot een docent die een grote voorliefde aan de dag legde voor de oplossingsgerichte kanten van het publiekrecht. Haar uitgebreide en diepgaande kennis van dit vakgebied werd ook door de praktijk, en in het bijzonder in de vele bezwaarschriftencommissie waarvan zij de afgelopen decennia lid is geweest, zeer gewaardeerd. Er waren zoveel terreinen die ze beheerste: algemeen bestuursrecht, rechtsbescherming tegen de overheid, bestuursprocesrecht, handhavingsrecht, grondrechten, gemeente- en provincierecht, het recht van de ruimtelijke ordening en het publieke organisatierecht. De ruime ervaring die Karin zich gaandeweg eigen maakte en de kunde die zij ten toon spreidde – ze was een wandelende encyclopedie op het terrein van het bestuursrecht – waren van een onschatbare waarde voor het onderwijs aan de universiteit. Karin coördineerde verschillende grote vakken, wat betekende dat ze voor honderden studenten tegelijk klaarstond. De studenten verliezen in haar een bevlogen en zeer betrokken docent, streng, maar rechtvaardig en toegewijd. Generaties studenten hebben veel aan haar te danken. Denk maar aan haar heldere en duidelijke (werk)colleges, de altijd relevante tentamenvoorbereiding, haar precieze en opbouwende scriptiebegeleiding en haar inzet bij de terdege voorbereiding van de pleitwedstrijden. Ons medeleven gaat uit naar Karins familie alsook naar de collega’s en de vele studenten en alumni die haar hebben gekend. We gaan haar heel erg missen.

Van de collega’s van Tilburg University Law School

 

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.