JADS draait meer verlies dan verwacht

Het Jheronimus Academy of Data Science (JADS) valt vooralsnog duurder uit dan verwacht. Een nieuw plan moet duidelijk maken waarom.

In 2016 ging JADS, een samenwerking van TiU en TU/e op het gebied van data science, van start. In Den Bosch werd zelfs een eigen locatie geopend in het Mariënburg-klooster. Duidelijk was van meet af aan dat JADS, een gewaagde nieuwe onderneming, de eerste jaren geld zou gaan kosten. In de begroting, die liep van 2016 tot en met 2020, was ieder jaar een negatief resultaat begroot.

Hoewel de actuele begroting over het jaar 2018 inmiddels al was goedgekeurd op facultair niveau, wilde de universiteitsraad ook nog inzicht in de cijfers. Om te zien hoe het ervoor staat, en of gemaakte begrotingsafspraken worden nagekomen. Aan deze 22 maart tijdens een vergadering van het Dagelijks Bestuur uitgesproken wens kwam het CvB gisteren tegemoet. Tijdens de vergadering van de Commissie Financiën en Infrastructuur legde zij de begroting van JADS op tafel, in drie tabellen.

De cijfers

De verbazing bij de raad was groot. Allereerst omdat niemand de begroting goed leek te kunnen lezen. Er is afgesproken dat TiU en de TU/e de kosten en baten 50/50 delen, maar hier en daar lijkt het alsof Tilburg meer voor haar rekening neemt. Die kou werd snel uit de lucht genomen: uitgelegd werd hoe de cijfers gelezen moeten worden, en ineens bleken ze toch te kloppen.

Een groter probleem is dat de cijfers nauwelijks inzicht geven in het reilen en zeilen bij JADS. Op de oorspronkelijke begroting waren de baten nog uitgesplitst over vijf posten, maar nu staan er alleen ‘collegegelden’ en ‘activiteiten 3e geldstroom’. En waar er eerst nog vijftien lastenposten waren, zijn er dat nu maar drie: ‘personele lasten’, ‘huisvestingslasten’ en ‘overige lasten’. Medewerkersfractie Onafhankelijken: “Met de stukken die er nu liggen, is niet te zien of we op de goede weg zitten, of een verkeerde richting inlopen.”

Ook baart het zorgen, merkte studentenfractie SAM op en Front sloot zich daarbij aan, dat er een groter tekort is dan in 2016 werd begroot. JADS schrijft niet 3,34 miljoen in rode cijfers, maar 4,75 miljoen. Een probleem voor de universiteiten lijkt dat overigens niet direct, blijkt uit het memo van het CvB. Volgens afspraak wordt dit verschil gedekt door een subsidiepot van gemeente en provincie. Daardoor is het resultaat over 2018 onder de streep alsnog 0.

Bij het starten van een nieuw bedrijf veranderen de cijfers, zegt CvB-vicevoorzitter Paulina Snijders. Meer duidelijkheid is wel nodig, erkent ze. Er wordt een nieuwe business case opgesteld, wat de basis vormt voor de meerjarenbegroting van 2019 t/m 2023. Erin moet opgenomen worden wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd, alsook enige verklaring voor het grotere tekort.Een groot verhaal over JADS verschijnt maandag 14 mei 2018 in Univers en het Eindhovense universiteitsblad Cursor.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.