TiU en TU/e bundelen de krachten in de zorg

Tilburg University, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen) richten een Academische Werkplaats op om gezamenlijk onderzoek te doen naar de zorgsector. Getiteld: ‘Technological and Social innovation’. Vandaag gaan de handtekeningen op papier.

Aanleiding voor de samenwerking was een aantal problemen in de zorg zoals hoge werkdruk, een tekort aan opgeleid personeel, stijgende zorgkosten en een dalend budget. Volgens Marie-Louise Vossen van GGzE is er continue onderzoek en ‘innovatie’ nodig in de zorgsector om met de tijd mee te gaan. Ze ziet de samenwerking met GGzE en de universiteiten als een “initiatief dat de horizon van onderzoek, innovatie en praktijk kan verleggen.”

Drie vragen staan centraal. Hoe kan zorg online ingezet worden? Hoe kan ervaring van de cliënt verbeterd worden? En wat kunnen cliënten zelfstandig doen vóór of tijdens hun behandeling? Omdat mensen steeds vaker persoonlijk betrokken zijn bij hun zorg, onderzoeken de instellingen hoe er met programma’s als E-health meer vanaf thuis geregeld kan worden. Daarnaast moet de ervaring van cliënten bij de GGZ positiever en meer cliëntgericht worden. Tot slot wordt er onderzocht hoe technologie ingezet kan worden om behandelingen te ‘voorkomen’.

Collegevoorzitter Jan Mengelers van TU/e is enthousiast over de samenwerking en verklaart dat Health een speerpunt is voor TU/e en dat zij een grote bijdrage kunnen leveren aan het project. Ook rector Magnificus Emile Aarts van Tilburg University “juicht een samenwerkingsverband tussen de kennisinstellingen en sociale partners van harte toe.” 

De samenwerking wordt vanuit TiU aangestuurd door Inge Bongers van Tranzo en vanuit TU/e door Yvonne de Kort van het Center for Humans & Technology.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.