Reorganisatie bij rechten nog niet uitgesloten

Het is nog niet zeker wat er precies gaat gebeuren aan de rechtenfaculteit. Werd eerder gesproken over een reorganisatie, nu gaat het om een redesign. Al wordt het eerste niet uitgesloten.

De medewerkersfractie van Tilburg Law School (TLS) opende de faculteitsraadvergadering vandaag met vragen over de beoogde reorganisatie. Het aantal beoogde thema’s is uitgebreid van vier naar zes en naar verluidt gaan er twee documenten rond, waaronder een visiedocument. Hoe zit het daarmee, wil de fractie weten. En vooral: gaat er sprake zijn van een reorganisatie waarbij personeel ontslagen kan worden of is het een redesign, zoals het inmiddels door het bestuur wordt genoemd? De vragen leven en werden verder aangewakkerd door een artikel van Univers, over de uitspraak van rector magnificus Emile Aarts, die zei dat hem geen bericht had bereikt over een voorgenomen reorganisatie.

Dat de rector de voorgenomen intentieverklaring tot reorganisatie niet heeft ontvangen kan kloppen, want TLS-decaan Geert Vervaeke stelt: “Er is op dit moment geen formele reorganisatie aan de hand.” Een reorganisatie uitsluiten kan hij echter niet. Het is immers een mogelijkheid, als de faculteit zich anders gaat structureren. Hij zou naar eigen zeggen een slechte leidinggevende zijn als hij het niet eens overwoog. “We hebben een beweging in gang gezet die nodig was, waar die ons gaat brengen weet ik nog niet.” Er zijn constant gesprekken met HR, over de vraag of de plannen een reorganisatie inhouden of niet. De faculteit weet het volgens Vervaeke nog niet, HR evenmin. Als het lokaal overleg van de vakbonden zegt dat alles erop wijst dat Vervaeke aan het reorganiseren is, zal hij daarnaar luisteren. Maar: “Het zit nu niet aan de voorkant van mijn hoofd.”

Het proces gaat met horten en stoten, en dat is volgens Vervaeke niet alleen een probleem. Hoe meer hij binnen de faculteit over de plannen spreekt, hoe meer draagvlak er volgens de decaan ontstaat. Ook helpt het hem zijn gedachten aan te scherpen. “Mijn idee dat ik spontaan heb geuit, om onderzoeksthema’s leidend te laten zijn voor de structuur van het onderzoek en onderwijs, daar ben ik op teruggekomen.” De mensen van de faculteit zien namelijk liever dat traditionele disciplines als privaatrecht en strafrecht daarin leidend zijn.

De medewerkersfractie wil alsnog meer duidelijkheid. Er is wel erg veel verwarring ontstaan, en zo riskeert de faculteit bijvoorbeeld dat de beste mensen hun heil elders gaan zoeken. Wat gaat er nou gebeuren met de faculteit en het personeel? Vice-decaan onderzoek Vanessa Mak springt bij: “Al vrij vroeg in het proces is gezegd dat niet een reorganisatie het doel is, maar een herschikking. Als blijkt dat één, twee of meer mensen niet kunnen blijven, heb je een reorganisatie nodig. Maar het uitgangspunt is dat iedereen blijft.” Met dat kluitje laten de medewerkers zich niet in het riet sturen. Als er mogelijk mensen weg moeten, is behoud dus niet het uitgangspunt. “Nee, dat is niet het uitgangspunt,” erkent Vervaeke.

Voorlopig hangen er nog tal van vragen in de lucht. Ook de planning staat nog niet helemaal vast. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de faculteit per januari 2019 anders is gestructureerd. De medewerkersfractie wil weten of dat nog doorgaat, want dat wordt wel erg krap. Vervaeke blijft hopen dat er tempo in de zaak komt, maar geeft ook aan dat er tijd genomen moet worden om het goed te doen. Vandaag of morgen krijgen de vakgroepvoorzitters meer zicht op de uitvoeringsplannen, volgende week wordt het personeel op de hoogte gesteld. In de zomer ligt het project waarschijnlijk even stil, Vervaeke hoopt in de eerste faculteitsraad van het nieuwe collegejaar de nieuwe contouren te bespreken.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.