Voertaal van de universiteit ‘technisch gezien’ Nederlands

Voertaal van de universiteit ‘technisch gezien’ Nederlands

De voertaal voor bacheloropleidingen aan Tilburg University is tegenwoordig Nederlands. Als een opleiding daar van wil afwijken, moet ze goed beargumenteren waarom. Dit blijkt uit de vergadering Onderwijs, Onderzoek & Impact.

Masteropleidingen hebben zowel Engels als Nederlands als voertaal, maar ook zij moeten verklaren waarom er voor Engels gekozen wordt. Redenen om over te stappen naar het Engels kunnen zijn dat de arbeidsmarkt erom vraagt, of om meer internationale studenten aan te trekken.

Maar de praktijk ziet er anders uit, vindt fractie Onafhankelijken: “Wij zien dat er bij 75 procent van de masters voor Engels wordt gekozen. Ook bij de bachelors wordt in 50 procent van de gevallen afgeweken van het Nederlands.” Tobias Klein van TiU International ziet in zijn veld, TiSEM, dat sommige opleidingen worden gedwongen om Engels als voertaal in te stellen. Omdat er vooral internationale docenten werken, die slecht of geen Nederlands spreken.  Rector Emile Aarts: “We moeten leren leven tussen de praktijk en de Nederlandse wet.” Daarnaast noemt hij het internationaliseren van de universiteit één van de ambities. Wel moet het niveau van de Engelse colleges omhoog.

Univers heeft met een poll op de website gemeten wat studenten van TiU van de verengelsing van de lessen vinden. 36 procent van de stemmers geeft aan zich minder goed uit te kunnen drukken in het Engels tijdens tentamens en discussies. Een van de redenen kan zijn dat er van Nederlandse studenten B2-niveau Engels verwacht wordt, terwijl C1 de norm is voor de internationale studenten.

Een ander argument tegen het verengelsen is het idee dat Nederlandse studenten daarmee beperkt zouden worden in het bevorderen van hun Nederlands taalgebruik. Aarts: “Uit onderzoek is gebleken dat studenten die een Engelstalige opleiding volgen naast hun Engels niveau ook hun Nederlands niveau verbeteren.”

Op 18 mei werden de universiteiten van Groningen en Maastricht aangeklaagd voor het ‘verengelsen’ van hun onderwijs. Beter onderwijs Nederland (BON) vindt “dat kennis van de Nederlandse taal en cultuur een wezenlijk element is van academisch burgerschap.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.