Er komt meer personeel, maar minder kantoorruimte

De kantoorruimtes op de campus zijn te ruim, ze moeten bijna de helft kleiner worden. Het personeel maakt zich daarover zorgen. “Mensen denken dat ze een kamer krijgen van 7,5 vierkante meter.”

De universiteit wil groeien, dus zet je schrap voor een duizelingwekkende exercitie met getallen. Van 15.000 studenten in 2018 moet het toe naar 20.000 in 2025. In dezelfde tijd moet het personeelsbestand meegroeien van 1.669 naar 2.205 fte. Maar hoewel er 3.600 vierkante meter aan onderwijsruimtes en 1.340 zelfstudieplekken bij moet komen, verdwijnt er juist 4.300 vierkante meter aan kantoorruimte.

Er moeten meer mensen gaan werken op een kleiner oppervlakte. Nu is er 1,75 werkplek per fte, maar dat moet de komende jaren 1,25 worden, en uiteindelijk zelfs 1,0. Eén werkplek per fte, bijna de helft van wat nu de praktijk is. Zeker is het allemaal nog niet, uitgegaan wordt van groeiscenario’s die nog niet in beton zijn gegoten. Voor verwarring onder het personeel zorgen de plannen wel alvast, zo bleek vorige week tijdens de Commissie Financiën en Infrastructuur (CFI).

“De mensen in Koopmans maken zich nu al zorgen,” zegt Sebastiaan Vermeulen van fractie Onafhankelijken. Gaat het wel passen? Vastgoeddirecteur Paul Hoeijmans erkent dat 1.0 erg krap kan voelen, maar dat er tot 2024 nog geen sprake van is. En dat sommige andere universiteiten maar 0.8 werkplek per fte hebben. Vicevoorzitter van het CvB Paulina Snijders merkt op dat het uitgangspunt is dat geld efficient wordt uitgegeven. Wat aan stenen wordt uitgegeven, kan niet in bijvoorbeeld onderwijs gestoken worden. Over het Koopmansgebouw maakt ze zich geen zorgen, het gebouw wordt ingericht met de 1,25 werkplek per fte als uitgangspunt. “Een dure keuze,” om tegemoet te komen aan de zorgen. Maar wat betekenen deze getallen in de echte wereld? Daarover maken de vastgoedvisie en Paul Hoeijmans meer duidelijk. Een werkplek behoort 7,5 vierkante meter te zijn, een kantoor is meestal 15 vierkante meter. In de regel zitten er dus twee mensen bij elkaar. De praktijk is weerbarstiger. Er zijn bijvoorbeeld ruimteverliezen door hoe een gebouw is ingericht, en de bezetting verschilt. Korine Bor van TiU International vraagt zich af of er een andere berekening is voor het WP dan het OBP, omdat de laatsten vaker met meer dan twee mensen in een ruimte zitten. Hoeijmans en Snijders weerspreken dit, de berekening is voor iedereen hetzelfde. Al is de concrete invulling aan faculteiten en departementen, en kan het daardoor inderdaad verschillend uitpakken.

“Ik denk dat de norm voor veel verwarring zorgt,” zegt Sebastiaan Vermeulen van Onafhankelijken. “Mensen denken dat ze een kamer krijgen van 7,5 vierkante meter.” Maar het gaat niet om mensen, het gaat om fte’s, de managementterm voor één volledige werkweek. Mensen werken vaak in deeltijd, delen die ene fte waaraan kantoorruimte is toegekend met anderen, en de ruimte zelf dus ook. Als de verhouding tussen fte en werkplek straks echt een op een is, zou het nog wel eens krap kunnen worden. De fracties hadden wel allemaal een positieve grondhouding voor de vastgoedvisie.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.