Verbouwing Portrettenzaal gaat toch door

Het spande erom, maar de verbouwing van de Portrettenzaal mag doorgaan van de Universiteitsraad.

Eerder meldde Univers dat de beoogde verbouwing van de Portrettenzaal, nu vooral in gebruik als receptieruimte en doorgang, op verzet stuitte van de medezeggenschap. De fracties waren al akkoord met het College van Bestuur om er een multifunctionele zaal van te maken, geschikt voor promoties en colleges, maar de kosten waren te hoog. Toch werd vandaag een nipte meerderheid gevonden in de raad en kan de verbouwing van start.

Rector Emile Aarts legde de fracties vandaag in de U-raad voor dat de hoge kosten grotendeels veroorzaakt worden door de monumentale status van het Cobbenhagengebouw waar de Portrettenzaal deel van uitmaakt. Het ontwerp is van de vermaarde Tilburgse architect Jos Bedaux en daar mag volgens reeds gemaakte afspraken niet zomaar aan worden getornd. Consultants zijn dan nodig om erop toe te zien dat de verbouwing spoort met de oorspronkelijke bedoelingen van de architect.

De studentenpartijen SAM en Front stemden vervolgens in. De medewerkersfractie Onafhankelijken bleef bij het standpunt en stemde tegen: “Het bedrag is wat ons betreft maatschappelijk onverantwoord.” Medewerkersfractie Internationals probeerde bij monde van econoom Tobias Klein nog te zoeken naar een alternatieve oplossing: zouden de belangenbehartigers van Bedaux de verbouwing niet moeten sponsoren? Volgens Klein verleent de universiteit de architect eerder een gunst voor diens statuur dan andersom. Na enkele schorsingen kwam er bij een hoofdelijke stemming en afwezigheid van twee Onafhankelijken toch nog een nipte meerderheid voor het voorstel van 9 tegen 7. 

Correctie 8-6-2018, 14.14 uur: eerder werd abusievelijk geschreven dat Internationals overstag waren gegaan waardoor de meerderheid tot stand kwam.  Zie ook het commentaar van U-raad voorzitter Rien Wijnhoven hieronder. 

 

 

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.