RIVM waarschuwt: mentale druk onder studenten neemt toe

RIVM waarschuwt: mentale druk onder studenten neemt toe

De toenemende druk op jongeren is een mogelijk gevaar voor hun gezondheid. Dat schrijft het RIVM in een rapport over de toekomstige gezondheid van Nederland.

Studenten hebben het tegenwoordig niet makkelijk. De mentale druk op jongeren lijkt flink toe te nemen, constateert het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in het rapport Volksgezondheid Toekomstverkenning 2018. Dit heeft niet alleen te maken met de prestatiedruk die studenten in de collegebanken ervaren. Die is volgens het RIVM toegenomen door de afschaffing van de studiefinanciering en de nadruk op goede resultaten en een goed curriculum vitae. Een gevolg hiervan is dat jongeren vaker naar middelen grijpen die de kans op (studie)succes vergroten, zoals ADHD-medicijnen.

Ook buiten de collegebanken nemen de stressfactoren toe. Het RIVM wijst bijvoorbeeld sociale media aan als een stressfactor. In sommige gevallen zijn die zelfs de oorzaak van depressies en slaapproblemen.

Arbeidsmarkt

Eenmaal afgestudeerd blijft de mentale druk onverminderd groot. De 24-uurseconomie, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de digitalisering zorgen voor een hoge druk op jongeren. Snel schakelen en voortdurend bijleren zijn vereisten op de moderne arbeidsmarkt. Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan.

Door de vergrijzing zullen jongeren ook vaker mantelzorg moeten combineren met werk, een gezin, of een studie.

Het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) laat via kandidaat-voorzitter Tom van den Brink weten bezorgd te zijn over het rapport: “Jongeren en studenten bezwijken steeds vaker onder grote prestatiedruk vanuit hun omgeving. Enerzijds vanwege de afschaffing van de basisbeurs; korter studeren kost minder geld, en anderzijds omdat het CV van jongeren volgens de wensen van de arbeidsmarkt een volwaardige carrière moet bevatten nog voordat zij zijn afgestudeerd.”

Meer onderzoek naar de situatie van jongeren is broodnodig, vind het ISO. Ook universiteiten en hogescholen hebben de taak zich daar meer in te verdiepen. Van den Brink: “Het welzijn van jongeren en studenten raakt immers niet alleen henzelf, maar ook de maatschappij.”

Harde cijfers

Het rapport Volksgezondheid Toekomstverkenning van het RIVM verschijnt om de vier jaar. Ook het RIVM benadruk dat meer onderzoek naar de prestatiedruk onder jongeren nodig is, omdat er nog te weinig over bekend is.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.