Wethouder Esmah Lahlah: “Ik wil mijn voetafdruk achterlaten”

Wethouder Esmah Lahlah: “Ik wil mijn voetafdruk achterlaten”

Waarom verlaat Esmah Lahlah de universiteit om wethouder te worden en wat gaat ze doen? Zeven vragen aan de voormalige universitair docent victimologie. 

Esmah Lahlah. Beeld: Dolph Cantrijn

Er is een voorlopig einde gekomen aan de academische carrière van Esmah Lahlah, die in 2013 aan Tilburg University promoveerde op een onderzoek naar jonge geweldplegers. Lahlah, die sindsdien aan de universiteit was verbonden als universitair docent victimologie en onderwijsdirecteur van de betreffende master, is sinds gisteren wethouder van de gemeente Tilburg.

Je bent gepromoveerd onderzoeker, en sinds gisteren ben je wethouder. Dat is een behoorlijke stap. Waarom heb je die gezet?

“Het ligt misschien niet voor de hand, als je niet al politiek actief bent. Maar wat mij drijft, zowel privé als in mijn werk, is dat ik een verschil wil maken. Kwetsbare mensen een stem wil geven. In het onderzoek duurt het vrij lang voordat je iets zichtbaar kan maken, en er wordt niet snel iets overgenomen in beleid. Dat ik als wethouder meer mijn voetafdruk kan achterlaten, heeft me uiteindelijk overgehaald de stap te zetten.”

Hoe is het wethouderschap op je pad gekomen?

“Er was een oproep voor een onafhankelijke zesde wethouder. Mensen konden zich ervoor aanmelden, of aangedragen worden. Ik ben aangedragen en ben de gesprekken aangegaan.”

Je bent een partijloze wethouder

“Ik zeg liever partijonafhankelijk. Ik heb veel bewegingsvrijheid, heb geen standpunten om me aan te houden, heb geen fractie achter me staan. Daardoor kan ik me makkelijk bewegen met coalitiepartners én oppositiepartners. Wat dat betreft ben ik een soort verbindend element.”

De ambities van de stad zijn samengesteld door de coalitiepartijen D66, Groenlinks, VVD en CDA. Ben jij daarbij betrokken geweest?

“Aangezien ik niet gekozen ben, ben ik ook niet aanwezig geweest bij de partijonderhandelingen. Natuurlijk zijn de ambities en uiteindelijk het bestuursakkoord wel met regelmaat gedeeld, en kon ik lezen of ik me erin kon vinden. Ik sta daar als wethouder ook voor, moet mezelf erin kunnen vinden. En dat kan ik.”

Je gaat je richten op het sociale domein, waaronder werk en inkomen, participatie en armoedebestrijding. Neem je daarover kennis mee uit je onderzoek?

“De afgelopen jaren heb ik me volop beziggehouden met de aanpak van kindermishandeling. En tijdens mijn lectorschap Integrale Aanpak Kindermishandeling aan de Hanzehogeschool Groningen, heb ik me beziggehouden met preventie. Als het om preventie gaat, kom je snel uit bij risicoverhogende stressoren zoals werkloosheid, armoede en schuldhulpverlening. Wat ik in het bijzonder wil meenemen is de denkwijze dat je preventief, integraal en op maat moet werken, wil je kindermishandeling aanpakken.”

Ga je het onderzoek missen?

“Ja, ik ga het missen. Maar hoewel ik de kennis zelf niet meer ga brengen, ga ik die wel toepassen. Er zijn veel veranderingen geweest in het sociale domein, we moeten het met minder geld doen. Er is ruimte om te experimenteren en nieuwe en bestaande kennis te gebruiken.”

Hoe was je eerste dag als wethouder?

“Bijzonder. Ik stond al een tijdje te trappelen. Op het moment dat je weet dat je kandidaatwethouder bent, wil je meteen aan de slag. Gisteren had ik een collegevergadering, en een stafvergadering waarbij we hebben besproken hoe ik zo snel mogelijk op vlieghoogte kom. Om Tilburg, in de woorden van het bestuursakkoord, een stukje gezonder en gelukkiger te maken.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.