Gedragscode voor kennismakingstijd verenigingen

De Tilburgse studentenverenigingen Plato, Vidar, Olof en I*ESN hebben een gedragscode met de universiteit gesloten voor de kennismakingstijd van nieuwe studenten.

Een code tussen universiteit en verenigingen voor de kennismakingsperiode werd eerder in Groningen afgedwongen door de universiteit, vanwege misstanden tijdens de introductieperiode. In Tilburg is er geen sprake van zo’n aanleiding. De verenigingen namen vorig jaar zelf het initiaief tot een gedragscode, voor de looptijd van een jaar. Met aanscherpingen is er nu een nieuwe code overeengekomen, voor het collegejaar 2018/2019. Rector Magnificus Emile Aarts juicht het toe dat de verenigingen verantwoordelijkheid nemen.

De gedragscode ziet toe op de kennismakingstijd en promotie gedurende het collegejaar. Er zijn afspraken gemaakt over onder meer gezondheid en hygiëne. Fysiek of geestelijk geweld tegen aspirant-leden is niet toegestaan en deelname aan het onderwijs mag niet belemmerd worden. Ook is er een meldingsplicht voor incidenten. De universiteit en verenigingen kunnen daar sancties op laten volgen en aangifte doen.

Nog geen code te bekennen

De Top Week is in volle gang, waarmee de periode is begonnen dat studenten kennis maken met verenigingen en besloten kennismakingsperiodes niet ver weg zijn, of er al op zitten. Hoewel de verenigingen hebben toegezegd de code aan alle leden te laten zien en te publiceren op de eigen website, is de code vooralsnog op geen website te bekennen. Er is alleen de mededeling van Vidar, dat er afspraken zijn gemaakt met de universiteit, waardoor het introductieweekend zou passen in de huidige tijdsgeest. Tilburg University linkt wel naar een code, maar die is van vorig jaar.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.