Studieschuld en een huis kopen? Dat wordt lastig

Met een studieschuld een huis kopen is een lastige opgave. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) luidt de noodklok.

Een studieschuld vermindert de maximale hypotheek die kan worden afgesloten. Hierdoor is het voor starters met een schuld moeilijk om een huis te krijgen. Strengere hypotheekregels en de krapte op de huizenmarkt zetten de positie van starters nog verder onder druk. Dat blijkt uit een inventarisatie door het ISO.

Ook blijkt dat banken de hoogte van de hypotheek berekenen met de oorspronkelijke studieschuld in plaats van de werkelijke, overgebleven schuld. ISO-voorzitter Tom van den Brink: “Duizenden euro’s aan studieschuld aflossen loont niet. Afspraak is afspraak: de norm moet zijn dat hypotheekverstrekkers kijken naar de actuele schuld, niet de oorspronkelijke schuld.’’

Resultaten

Bij een bruto-inkomen van 40.000 euro en een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro, wordt de maximaal af te sluiten hypotheek verlaagd met 42.274 euro (oude stelsel) of 25.418 euro (nieuwe stelsel). Dit verschil zorgt er in veel gevallen voor dat starters geen woning kunnen kopen, wat tevens zorgt voor opstopping in de studentenhuisvesting. Een studieschuld kan ondanks het extra aflossen van de schuld nog tientallen jaren meespelen bij het afsluiten van een hypotheek.

Dit is in strijd met de motie die in 2015 in de Tweede Kamer werd aangenomen, waarin de minister werd opgeroepen om in de afspraken met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de berekening van de hoogte van de hypotheek af te laten hangen van de actuele schuld. 

Slechte voorlichting

Het ISO vindt dat studenten slecht worden voorgelicht over de gevolgen van het sociale leenstelsel. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zou dit actiever moeten doen. Van den Brink: “Studenten wordt verteld ‘gunstig’ te kunnen lenen, maar lopen bij het kopen van een huis tegen een immense muur aan.”

Een studieschuld is niet BKR-geregistreerd, maar het verzwijgen ervan is bij wet verboden. Toch blijft de mogelijkheid tot verzwijgen bestaan: de afgestudeerde kan aflossing tijdelijk stopzetten, waardoor deze niet meer is terug te zien op de bankafschriften. Volgens cijfers van het BKR gaf 39 procent van de afgestudeerden met studieschuld deze in 2014 niet aan bij hun hypotheekaanvraag.

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt dat door de invoering van het sociaal leenstelsel de gemiddelde studieschuld toeneemt van 15.000 euro naar 21.000 euro, een stijging van 40 procent.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.