Universiteiten gaan alvast meer investeren

Het onderwijs en onderzoek staan onder druk, schrijven de universiteiten. Ze gaan daarom zelf alvast meer investeren en roepen het kabinet op om de opbrengst van het leenstelsel vervroegd in te zetten.

De kwaliteit van onderwijs en onderzoek is hoog, staat in een knelpuntenanalyse van de universiteitenvereniging VSNU, maar loopt op de langere termijn wel gevaar door onder meer de groei van het aantal studenten, de achterblijvende bekostiging en de daarmee samenhangende hoge werkdruk bij medewerkers.

Naast lopende initiatieven om de druk van de ketel te halen zijn er dringend extra maatregelen nodig, vinden de universiteiten. Ze kondigen aan dat ze op korte termijn samen zelf alvast meer gaan investeren. Ze doen dit onder meer door meevallers die ze van het Rijk verwachten – bijvoorbeeld omdat ze meer studenten trekken dan het ministerie voorspelt – direct al in hun begrotingen op te nemen, zodat het geld eerder beschikbaar komt.

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg vindt forse investeringen van groot belang voor de toekomst van Nederland. “Omdat de nood hoog is, zetten we zelf op korte termijn al stappen. We gaan geld inzetten voor onderwijs, voordat het ministerie van OCW de bijdrage definitief bekendmaakt. Maar om dit vol te houden verwachten we ook dat de overheid, samen met het bedrijfsleven, de handschoen oppakt.”

Extra macrobudget is noodzakelijk om de toegankelijkheid en kwaliteit van het academisch onderwijs en onderzoek te behouden, maar “budgetneutraal” kan er volgens de VSNU op korte termijn veel gedaan worden. Zo willen de universiteiten ook dat het kabinet het geld dat vrijkomt door de invoering van het leenstelsel vervroegd gaat inzetten.

HOP, Hein Cuppen

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.