Fractie Dante: ‘Investeren in onderwijs of in groei?’

Fractie Dante: ‘Investeren in onderwijs of in groei?’

Meer docenten. Daar wil de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences de studievoorschotmiddelen voor inzetten. Maar zitten de studenten daar ook op te wachten? Fractie Dante plaatste kritische kanttekeningen bij het plan tijdens de faculteitsraad.

De afschaffing van de basisbeurs in 2015 ging gepaard met een belofte. Het geld dat werd bespaard, zou later worden geïnvesteerd in beter onderwijs. De komende jaren komt dit geld – de studievoorschotmiddelen – vrij. De Tilburg School of Humanities and Digital Sciences wil het volledig besteden aan extra docenten. In 2019 moet er een minimale groei van 4,5 fte aan docenten zijn gerealiseerd. In 2020 komt daar nog een minimale groei bij van 1,0 fte ten opzichte van 2019.

Het lijkt een logische keuze, maar studentenfractie Dante had stevige kritiek tijdens de faculteitsraad. De faculteit wil de komende jaren óók fors meer studenten trekken, en dat zorgde voor de nodige vragen. Wordt met de studievoorschotmiddelen daadwerkelijk geïnvesteerd in onderwijskwaliteit, of wordt het geld eigenlijk ingezet voor de groei van de faculteit? En waarom is de studenten zelf niks gevraagd? Fractie Dante: “Studenten is niet gevraagd waar ze echt behoefte aan hebben. Terwijl de studievoorschotmiddelen voor de student bedoeld zijn.”

Schorsing

Directeur Cécile de Vos had begrip voor de onvrede, maar riep op tot pragmatisme. “De begroting moet ingeleverd worden en ons onderwijs moet op orde zijn, we kunnen niet ineens grote koerswijzigingen doorvoeren.” Investeren in meer docenten is volgens De Vos wel degelijk een investering in beter onderwijs.

Na een schorsing van de raad ging fractie Dante akkoord met de begroting, op voorwaarde dat er een betere motivatie bij de besteding komt. “Natuurlijk zijn studenten blij met meer docenten en begrijpen wij dat dit een impuls is voor het onderwijs. Maar waarom deze fte’s op deze plekken? Dat willen wij weten.” Ook wil de fractie in het vervolg nauwer betrokken worden bij de besteding van de studievoorschotmiddelen.

De personeelsfractie kon zich goed vinden in de besteding van de studievoorschotmiddelen: “Het geld wordt daar ingezet waar het echt nodig is.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.