Ook Stimulus is kritisch over besteding leenstelselmiljoenen

Ook Stimulus is kritisch over besteding leenstelselmiljoenen

Wat gaat de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences doen met het geld dat is vrijgekomen met het afschaffen van de basisbeurs? En hebben studenten nog iets te zeggen over besteding van de zogeheten studievoorschotmiddelen? Dat vroeg Youri Spapens gistermiddag namens studentenfractie Stimulus tijdens de faculteitsraad van TSB.

Eerder deze maand werden precies dezelfde vragen gesteld door studentenfractie Dante tijdens de raadsvergadering van de Humanities-faculteit: draagt de besteding van de studievoorschotmiddelen wel bij aan beter onderwijs, en waarom zijn studenten niet bij de verdeling van het geld betrokken?

Inspraak studenten

In 2015 moest de basisbeurs plaatsmaken voor het leenstelsel. De honderden miljoenen die daardoor vrijkwamen, mogen de komende jaren door universiteiten worden geïnvesteerd in kwaliteitsverbeteringen van het onderwijs. De ‘pechstudenten’ die geen basisbeurs meer ontvangen kunnen zo wel profiteren van kwalitatief beter onderwijs, zo was de belofte.

Met de precieze besteding van het geld bemoeit Den Haag zich niet, maar de universiteiten spraken met minister Van Engelshoven af dat studenten inspraak zouden krijgen.

Tijdens de bespreking van het jaarplan in de faculteitsraad van TSB vroeg Youri Spapens, voorzitter van studentenfractie Stimulus, of studenten inderdaad bij de bestedingsplannen van de studievoorschotmiddelen waren betrokken. “Niet direct”, luidde het antwoord van faculteitsdirecteur Hans-Georg van Liempd. Indirect hebben studenten wél meebeslist, aldus Van Liempd, want de bestedingsplannen zijn gebaseerd op adviezen van de verschillende opleidingscommissies van de faculteit, die voor de helft uit studenten bestaan.

Groei of kwaliteit

De faculteit wil grofweg drie dingen doen met de miljoenen die de komende jaren vrijkomen: het bestaande onderwijsaanbod verbeteren, onnodige studieuitval tegengaan en de professionalisering van docenten bevorderen.

De hoofdlijnen van de bestedingsplannen stuitten niet op weerstand, maar fractie Stimulus was wel kritisch over de concretisering van de plannen. Zo vroeg Spapens zich af hoe het inbouwen van een tweede instroommoment voor masterstudenten bijdraagt aan een kwalitatief beter onderwijsaanbod. “Is dat niet een investering in groei, in plaats van een investering in kwaliteit?”

“Het uiteindelijke doel is verbetering”

Fractie Stimulus kreeg bijval van universitair docent Yvette van Osch, de nieuwe voorzitter van de faculteitsraad. “In het jaarplan staat niet duidelijk beschreven hoe de besteding van de studievoorschotmiddelen bijdraagt aan kwaliteitsverbetering.”

Opvallend is dat dezelfde kritiek klonk tijdens de faculteitsraad van Humanities. De geesteswetenschappenfaculteit wil de studievoorschotmiddelen volledig investeren in de aanstelling van meer docenten. Maar wordt met die investering niet vooral voorzien in de behoefte van de faculteit om te groeien en meer studenten te trekken?

Onlosmakelijk verbonden

Volgens Hans-Georg van Liempd is een strikt onderscheid tussen investering in groei en investering in onderwijskwaliteit niet te maken. Het hangt met elkaar samen. “Als we investeren in kwaliteit, kan de faculteit groeien. En tegelijkertijd: als we groeien, moeten we ook de kwaliteit blijven garanderen”, zei de TSB-directeur. “We kunnen niet zeggen: veertig procent van het geld gaat naar groei en zestig procent naar kwaliteit. Dat is onmogelijk, omdat die zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.”

Van Liempd benadrukte dat groei geen doel op zich is, en dat de studievoorschotmiddelen daar dan ook niet primair voor worden ingezet: “Het uiteindelijke doel is verbetering. Dat is de intentie: verbeteren.”

Instemming

Ondanks de kritiek stemden alle partijen van de faculteitsraad met het jaarplan in, op voorwaarde dat de raad beter zicht krijgt op de precieze besteding van de studievoorschotmiddelen en hoe die investeringen concreet bijdragen aan de onderwijskwaliteit.

De verschillende partijen willen bovendien dat studenten proactief worden betrokken bij de bestedingsplannen. Studenten moeten suggessties kunnen doen om het onderwijs te verbeteren, vindt de faculteitsraad. Dat verzoek zal worden meegenomen door het managementteam (MT) van de faculteit, bestaande uit Hans-Georg van Liempd, decaan Jantine Schuit en vice-decanen Jeroen Vermunt en Geert van Boxtel.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.