Scriptiedossier klaar voor gebruik

Het is zover. Studenten en begeleiders van de faculteit Economics and Management (TiSEM) kunnen het langverwachte scriptiedossier gebruiken. Maar de faculteitsraad wil dat er eerst uitgebreid getest wordt.

Corno Vromans stapt de faculteitsraadvergadering van TiSEM binnen met goed nieuws. De directeur van Library and IT services vertelt dat het scriptiedossier klaar is. Voortaan kunnen scripties met behulp van een digitaal systeem bijgehouden en begeleid worden. Dat moet overzichtelijker, efficiënter en uniformer zijn dan voorheen. Voor iedere student en begeleider aan de faculteit geldt voortaan dezelfde procedure.

Hoewel, voor iedereen? Verschillende opleidingen gaan anders om met scribenten. Vromans ontdekte dat er zo’n vijf verschillende formulieren zijn waarmee scripties beoordeeld worden, en die variëteit paste oorspronkelijk niet in het systeem. Dat verklaart waarom het scriptiedossier vertraging heeft opgelopen. Anderhalf jaar geleden wilden de techneuten een bestaand systeem van de rechtenfaculteit omzetten naar een andere programmeertaal. Maar de realiteit bleek complexer dan gedacht, waardoor er alsnog een nieuw systeem gebouwd moest worden.

“Hoe kan je evalueren, als je geen volledige cyclus doorlopen hebt?”

Er loopt nu een pilot, aldus Vromans, die binnenkort afgerond wordt. Op 1 november moet er een definitieve versie worden opgeleverd, die meteen in gebruik genomen kan worden. Deze mededeling stuit op onbegrip. Voordat het systeem gebruikt wordt, zou er eerst een volwaardige pilot gehouden en geëvalueerd worden. “Hoe kan je evalueren, als je geen volledige cyclus doorlopen hebt?” vraagt Marjan Groen van Onafhankelijken. Er is nog geen student die met dit systeem is afgestudeerd. Vromans legt uit dat er technische tests zijn gedaan, en dat alles naar behoren werkt. En het systeem wordt momenteel ook twee maanden door de gebruikers getest waarvoor het bedoeld is.

Studentenfractie ECCO vindt het ook nog te vroeg om met het systeem aan de slag te gaan. Slechts sommige studenten van de master finance doen momenteel mee aan de kortlopende pilot. ECCO wil dat er in meer masters getest wordt, aldus Alex Muller. En de fractie wil “feedback zien van studenten die het gebruikt hebben”, voordat het systeem faculteitsbreed wordt gebruikt.

Dat het systeem klaar is, zo benadrukt IT-directeur Vromans herhaaldelijk, betekent niet dat het ook meteen gebruikt moet worden. “Dat is aan jullie.” Vice-decaan onderwijs Jeroen Kuilman sust de gemoederen. Er is volgens hem sterke interesse vanuit management en finance, maar het scriptiedossier zal zeker niet in december of januari aan de hele faculteit gebruikt worden. “Dat is te vroeg.” Tot de faculteit er klaar voor is, wordt er verder getest door studenten en scriptiecoördinatoren.

Andere faculteiten

Als het scriptiedossier bij TiSEM klaar is, komen de andere faculteiten pas aan de beurt. Toch loopt een universiteitsbrede uitrol volgens Vromans geen vertraging op. Eerder is wel gezegd dat geprobeerd zou worden het scriptiedossier bij de economen per september 2017 op te leveren, maar een harde deadline was dat niet. En andere faculteiten hebben niet zo’n haast.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.