Goed idee voor besteding studievoorschotmiljoenen? Laat je horen

Goed idee voor besteding studievoorschotmiljoenen? Laat je horen

Studenten bepalen mee hoe de studievoorschotmiljoenen worden besteed. Het onderwijs moet er beter van worden, maar hoe gaat de universiteit dat precies doen? Wie een goed idee heeft, kan nog van zich laten horen.

De miljoenen euro’s die met de afschaffing van het leenstelsel in 2015 vrijkwamen, moeten van Den Haag geïnvesteerd worden in de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Toch bleef het lang de vraag of universiteiten het geld daar wel echt voor gebruiken. In Tilburg ging het geld naar investeringen die de universiteit sowieso al wilde maken, bleek uit onderzoek van Univers. Dat is niet de bedoeling: het moet gaan om een extra investering.

Ook landelijk was er niet meteen duidelijkheid. Pas in april 2018 sloten de VSNU en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een sectorakkoord. Afgesproken is dat het geld moet gaan naar intensiever en kleinschalig onderwijs, meer en betere begeleiding van studenten, studiesucces, onderwijsdifferentiatie, onderwijsfaciliteiten en/of verdere professionalisering van docenten. De medezeggenschap moet mee beslissen welke keuzes universiteiten en faculteiten maken.

“De verbeteringen moeten merkbaar zijn voor studenten.”

Voor de afgelopen jaren kwamen deze richtlijnen te laat, faculteiten hadden al besloten wat ze met het geld gingen doen. Voor de periode vanaf 2019 hebben de universiteitsraadfracties net voordat de zomer begon, op 6 juli, ingestemd met een plan van het CvB. De universiteit kiest ervoor om de kwaliteitsverbeteringen te laten aansluiten bij het universitaire strategisch plan 2018-2021. Besloten is dat de studievoorschotmiljoenen besteed mogen worden op vier vlakken: meer handen aan het bord, de professionalisering van docenten, nieuwe en herziene opleidingen en studiesucces. 

Kwaliteitsafspraken

Binnen deze grote lijnen moet nu koers uitgezet worden. Uiteindelijk moeten de faculteiten dat doen, maar eerst is er een projectgroep aan zet. Die gaat kwaliteitsafspraken maken. In de groep, die onder leiding staat van CvB-secretaris Rob van Hensberg, zitten in totaal vier vertegenwoordigers van de universiteitsfracties SAM, Front, Onafhankelijken en Internationals.

Zij worstelen met een hoop vragen, zegt Robin de Hoon. Hij zit namens studentenfractie Front in de projectgroep. Er moet nog bedacht worden hoe gemeten gaat worden wanneer het gaat om een extra investering, en of er daadwerkelijk sprake is van kwaliteitsverbetering. Is meer digitalisering een voldoende streefdoel, of moeten er bijvoorbeeld aantoonbaar meer kennisclips komen?

De vraag die de projectgroep ook bezighoudt, is hoe de leenstelselmiljoenen volgens studenten en docenten besteed moeten worden. “Wij willen iets op tafel leggen, dat gedragen wordt door alle studenten van Tilburg University,” zegt De Hoon. “De verbeteringen moeten merkbaar zijn voor studenten.”

De gewone student

Eind september is er een informatie- en discussieavond georganiseerd, waar studenten en docenten in groepjes nadachten over de besteding van het geld. Daar waren twee medezeggenschapsleden bij van iedere faculteitsraad (van theologie was dat er één).

2,4 miljoen

Met de afschaffing van het leenstelsel zijn miljoenen vrijgekomen, die van 2018 t/m 2024 vrijgegeven worden. Het bedrag loopt flink op: gaat er in 2019 ruim 69 miljoen euro naar universiteiten, in 2024 is dat 209 miljoen. Universiteiten krijgen een aandeel daarvan, naar gelang het aantal studenten dat ze hebben.

Tilburg University krijgt in 2018 2,425 miljoen euro. Naar TiSEM gaat 1,036 miljoen, TSB krijgt 565.000, TLS 458.000, TSHD 338.000 en TST 27.000 euro.Zij vertegenwoordigen studenten en moeten voor de eigen faculteit meebeslissen over hoe het geld daadwerkelijk besteed wordt. De ‘gewone student’ kwam op de avond niet opdagen, zegt De Hoon. “Die is helaas lastig te bereiken, terwijl wij de mening van de gewone student ook willen horen.”

Een idee dat naar voren kwamen tijdens de avond, is het introduceren van mentorgroepjes aan iedere faculteit. Studenten zitten dan, zoals bij TLS en TSB al het geval is, in groepjes en hebben oudere studenten en een docent als mentor. “Daarmee verbeter je de begeleiding én het studiesucces,” zegt De Hoon. Twee vliegen in één klap dus. Ook werd gesproken over meer kennisclips, zorgen dat er meer docenten zijn per student en het verhogen van het Engels niveau van docenten. Lastig blijft de vraag of een plan extra is, of dat de universiteit het sowieso wel zou gaan doen. Soms zal dat niet duidelijk zijn.

Op donderdag 1 november moet er een conceptplan liggen, om dat nog een keer met studenten, docenten en bijvoorbeeld assessors door te spreken. De Hoon nodigt iedere student uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. De grote lijnen liggen er dan wel. Wie een goed idee heeft dat past binnen de OCW-lijnen, kan beter voor die tijd van zich laten horen. De Hoon: “Als iemand nu nog met een goed idee komt, zorg ik er persoonlijk voor dat het in het concept komt.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.