Docenten TSB: minder werkdruk, maar nog even veel werk?

Docenten TSB: minder werkdruk, maar nog even veel werk?

De Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) gaat actie ondernemen om de hoge werkdruk van docenten te verlichten. Maar minder werk krijgen de docenten niet. Dat leidde tijdens de maandelijkse faculteitsvergadering tot discussie.

De werkdruk is hoog aan de universiteit. Het is geen uitzondering dat docenten doorwerken in de weekenden en hun vrije avonden gebruiken voor het nakijken van papers, voorbereiden van colleges en uitvoeren van extra taken.

Tilburg University is dit jaar met een actieplan gekomen om iets aan de werkdruk te doen. Dat plan wordt de komende tijd ten uitvoer gebracht aan de verschillende faculteiten. Zo ook bij de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, waar de werkdruk onder docenten door groeiende studentenaantallen de laatste jaren flink is opgelopen.

Efficiënter werken

Dinsdag lichtte decaan Jantine Schuit de faculteitsraad in over het drietal actielijnen dat de werkdruk onder docenten moet verlichten. Zo is er een tool in ontwikkeling die docenten moet helpen hun werkdruk inzichtelijk en bespreekbaar met hun supervisor te maken, worden teams geholpen hun samenwerking efficiënter te laten verlopen, en krijgen departementshoofden een training zodat ze betere ondersteuning kunnen bieden aan stafleden die een hoge werkdruk ervaren.

Kortom: het moet voor individuele docenten, teams en afdelingshoofden makkelijker worden om met de hoge werklast om te gaan. TSB-docenten vragen zich af of de werkdruk daarmee echt verminderd wordt. De plannen lijken er vooral op gericht het personeel efficiënter te laten werken, niet minder.

Steeds meer werk

“Natuurlijk is het een goed idee om te bekijken hoe we de werkdruk efficiënter kunnen verdelen”, zei universitair docent organisatiewetenschappen Hans van Dijk tijdens de faculteitsraad. “Maar als docenten simpelweg met te veel werk worden belast, dan moet daar ook iets aan gedaan worden.”

De faculteit groeit en investeert flink in kleinschalig, intensief onderwijs. Dat is goed voor de faculteit, aldus Van Dijk, maar het betekent dat docenten er steeds meer werk bij krijgen. Hij betwijfelt of de aangekondigde maatregelen daar wezenlijk iets aan zullen veranderen. “We bespreken de hoge werkdruk nu ook al met onze supervisors. Zij kunnen wel een training volgen, maar de feitelijke werklast zal daardoor niet minder worden.”

Cynische conclusie

Geert van Boxtel, vice-decaan onderwijs van TSB, wees er tijdens de faculteitsvergadering op dat de hoge werkdruk van universiteitspersoneel een landelijk probleem is. “Dit is hoe het op dit moment werkt in het hoger onderwijs in dit land”, zei hij. Yvette van Osch, universitair docent sociale psychologie, noemde dat “een wel heel cynische conclusie”.

Linksom of rechtsom zal er meer ruimte voor docenten moeten komen om hun groeiende pakket aan taken uit te voeren, aldus Van Osch. “Het zal uit de lengte of uit de breedte moeten komen. Als we niet op studentenaantallen of de onderwijskwaliteit willen inleveren, dan moeten we op een andere manier zorgen dat de werkdruk omlaag gaat.”

Niet alle antwoorden

Volgens Jantine Schuit is de hoge werkdruk een lastig probleem, dat de aandacht van de faculteit verdient. “Het is een belangrijk onderwerp. De werkdruk is inderdaad hoger dan drie of vier jaar geleden. We verwachten dat de werkdruk de komende jaren nog verder zal toenemen, vooral bij psychologie. Daarom is het van belang om te bekijken of we het werk beter kunnen organiseren”, aldus de decaan. “Maar we hebben niet alle antwoorden.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.