TiSEM investeert miljoenen voor toppositie in rankings

Jarenlang investeerden faculteiten in de verbetering van het onderwijs. Bij TiSEM ging dit ten koste van het onderzoek en de positie in de internationale rankings. Met ruim 4.6 miljoen euro wil de faculteit het tij keren.

Er wordt aan Tilburg University al jaren werk van gemaakt om het onderwijs kleinschaliger te maken, en de kwaliteit ervan te verhogen. Daar hangt een prijskaartje aan. Er zijn meer docenten nodig, en onderzoekers moeten vaak meer onderwijs geven, wat ten koste gaat van onderzoekstijd. De economische en managementfaculteit TiSEM zag zichzelf daardoor dalen in onder meer de Shanghai en EconTop rankings. Dat is ongunstig: een lagere ranking en reputatie maken het bijvoorbeeld moeilijker om subsidies en personeel aan te trekken. En de faculteit wil juist tot de top behoren, gemeten naar rankings.

Met ruim 4.6 miljoen euro aan investeringen wil de faculteit zichzelf de komende vijf jaar versterken op onderzoeksgebied. “We willen een research focused school zijn,” zei decaan Geert Duijsters hierover in de faculteitsraad van 7 februari 2019. Als het onderzoek goed is volgt de rest vanzelf, en kan de faculteit floreren. De raad stemde in met de plannen.

Kwaliteit

Voor het verhogen van de externe gelden die de universiteit verwerft, wordt 1.25 miljoen euro uitgetrokken. Er is een Grants Incentive Scheme opgesteld, dat onderzoekers budget geeft om onderzoeksvoorstellen te schrijven en bijvoorbeeld advies van experts in te winnen. Het merendeel van de investering gaat naar een fonds voor matching: als wetenschappers financiering weten los te peuteren bij de EU of bedrijven (derde geldstroom), dan legt de faculteit 20% bij van de totale som, mits het om fundamenteel onderzoek gaat.

Ook een flink bedrag, namelijk ruim 1.1 miljoen euro, gaat naar het versterken van de CentER Graduate School. Ingezet wordt niet op kwantiteit, maar op kwaliteit. Er wordt één extra promotieplek per jaar gecreëerd, met budget voor bezoeken aan internationale topuniversiteiten, zodat er ruimte is om te netwerken en onderzoeksvaardigheden aan te scherpen. Verder krijgen bijvoorbeeld drie excellente promovendi een vierde jaar aan hun promotietraject geplakt, bij TiSEM is dat normaal maar drie jaar. In dat extra jaar kunnen de promovendi, zo is het idee, publiceren in goede tijdschriften en zo hun kansen op een wetenschappelijke carrière vergroten.

Stijgen

Verder wordt er 930.000 euro geïnvesteerd in meer onderzoeks- en onderwijspersoneel. Zo kunnen meer studenten bediend worden, wint het bestaande personeel een deel van de verloren onderzoekstijd terug en kan de wetenschappelijke output weer omhoog. Er wordt ook 400.000 euro geïnvesteerd in onderzoeksfaciliteiten zoals toegang tot databases, licenties en reisbudgetten om internationale samenwerkingen te stimuleren.

Andere investeringen zijn in de wetenschappelijke infrastructuur (700.000 euro) die samenwerking tussen onderzoeksgroepen moet versterken en een Rankings Officer (225.000 euro) die ervoor moet zorgen dat de faculteit het beter gaat doen in de rankings. Alle investeringen in het voorstel (PDF) moeten ervoor zorgen dat de productie, de kwaliteit, het aantal samenwerkingen en de reputatie van het onderzoek de komende vijf jaar toenemen. Zodat de faculteit het goed doet en niet verder wegzakt in de rankings maar stijgt naar de oude topplekken.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.