Minimum voor aantal promovendi stuit op kritiek

Het plan om een minimum aantal promovendi per hoogleraar in te voeren stuit op verzet van de medezeggenschap. “Zo komt de nadruk weer op kwantiteit te liggen in plaats van op kwaliteit.”

“Een vreemde stap na de reputatieschade die de universiteit heeft opgelopen met de grote hoeveelheden buitenpromovendi.” Anna Berti Suman van Fractie Onafhankelijken maakt tijdens de universiteitsraadvergadering duidelijk dat ze zich zorgen maakt over het voornemen van het College van Bestuur. “Een minimum is een impuls om meer promovendi en meer promotiebonussen binnen te halen, zeker als het budget niet meegroeit. En we staan al bekend als de promotiefabriek.”

Geen sancties

Het College van Bestuur wil een minimum aantal promovendi per hoogleraar per jaar introduceren. Dit voorstel maakt onderdeel uit van de Quality Assurance PhD-trajectories, een programma dat promotietrajecten kwalitatief moet verbeteren en transparanter moet maken.

Geschat wordt dat het gemiddelde aantal promovendi per hoogleraar per jaar momenteel op 0,8 ligt, maar hier wordt geen beleid op gevoerd. Een laag gemiddelde vergeleken met andere universiteiten, benadrukt rector magnificus Emile Aarts.

Hoe hoog het minimum moet worden is nog niet vastgesteld in de Quality Assurance-afspraken, maar Aarts wijst erop dat het niet bindend zal zijn. “Er worden geen sancties aan verbonden als het minimum niet wordt gehaald. Het is indicatief. Zie het als een middel om te monitoren en het gesprek aan te gaan.”

Hier nemen de partijen geen genoegen mee. Ook de Fractie TiU International en de studentenfracties spreken zich tegen de verhoging uit.  Anne-Francoise Rutkowski wijst erop dat de verhoging nog meer werkdruk veroorzaakt en het accent verlegt van kwaliteit naar kwantiteit. “En dat willen we niet. We willen kwaliteit.” In plaats van een minimum ziet Onfhankelijken liever een maximum waarop wordt toegezien: “Zo voorkom je excessen.”

Geschrapt

Na een korte schorsing wordt door alle fracties toch ingestemd met de Quality Assurance voor PhD-trajectories, op voorwaarde dat het minimum uit het plan wordt geschrapt.

Landelijk nieuws

Vorig jaar kwam Tilburg University landelijk in het nieuws omdat veel proefschriften van twijfelachtige kwaliteit werden goedgekeurd. 

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.