Psycholoog speciaal voor promovendi? Tilburg University ziet dat niet zitten

Psycholoog speciaal voor promovendi? Tilburg University ziet dat niet zitten

In Delft kunnen promovendi met mentale problemen al een aantal jaar naar een speciale promovendi-psycholoog. In Utrecht kan dat binnenkort ook. Medewerkersfractie Onafhankelijken pleit ervoor om ook in Tilburg een psycholoog voor promovendi aan te stellen. Vooralsnog is het bestuur niet enthousiast.

Het onderwerp staat al een tijdje op de kaart, promovendi die massaal kampen met psychische problemen. In 2017 werd in België een grootschalig onderzoek gepresenteerd waaruit bleek dat bijna een derde van de promovendi risico loopt op een depressie of burn-out. Zij hebben bijvoorbeeld last van lusteloosheid, slaapproblemen en sombere gevoelens. Dat is twee tot drie keer hoger dan andere hoogopgeleiden. Verschillende  – kleinere – onderzoeken naar de psychische gesteldheid van Nederlandse promovendi, bevestigen dat beeld. In ons land lijden ook velen van hen aan stress, depressie en burn-out-verschijnselen.

Tilburgse promovendi ervaren druk en stress

Ook Tilburgse promovendi werden in 2017 naar hun welzijn werd gevraagd. Van de 846 benaderde kandidaten, vulden 385 de online-enquête in. Daaruit bleek dat 51 procent van de promovendi de algehele werkdruk als (te) hoog ervaart. Bovendien ervaart 53 procent beroepsstress.

Anna Berti Suman van de fractie Onafhankelijken en zelf promovenda bij de rechtenfaculteit, licht de problematiek toe: “De positie van een promovendus is een lastige. Je moet in vier jaar tijd een gedegen onderzoek afleveren. Je bent geen student meer, maar ook nog geen gevestigde en onafhankelijke academicus. Bovendien zijn er veel gegadigden voor een wetenschappelijke carrière. Er heerst een stevige competitie, je moet je onderscheiden van de rest. Dat veroorzaakt een hoge druk om te presteren. En ondanks het harde werken is het nog helemaal niet zeker of je na het voltooien van je proefschrift ook daadwerkelijk een positie op de universiteit verwerft.”

Psychologische hulp op de campus

De meeste promovendi zijn in dienst van de universiteit en kunnen daarom gebruik maken van zorgfaciliteiten voor medewerkers van de universiteit. Daarnaast mogen ze ook naar de studentpsychologen. Fractie Onafhankelijken pleit er echter voor om een psycholoog aan te stellen die gespecialiseerd is in de specifieke problematiek van promovendi.

“De drempel om hulp te zoeken is hoog onder promovendi”

Het College van Bestuur ziet daar weinig in, bleek tijdens de afgelopen OOI (Onderwijs Onderzoek en Impact)- vergadering. Alle psychologen verbonden aan de universiteit zijn thuis in zaken die in de academische wereld spelen, vertelde rector magnificus Emile Aarts. Zij hebben dus ook kennis van specifieke promovendi-problematiek. Het bestuur denkt verder dat problemen ook kunnen worden opgelost door promovendi aan te moedigen hun problemen met elkaar te delen en te leren van elkaars ervaringen.

De Onafhankelijken wijzen er op dat de drempel om hulp te zoeken erg hoog is onder promovendi. “Deze drempel wordt lager wanneer duidelijk is dat de hulpverlener gespecialiseerd is in problemen van jonge onderzoekers. En hen dus begrijpt en gepaste hulp kan bieden”, vertelt Berti Suman.

Weinig informatie

Een zoekactie op intranet leert dat er vrijwel geen informatie te vinden is over psychologische hulp voor medewerkers of promovendi van Tilburg University. Alleen Tilburg Law School verwijst naar deze optie op een Engelstalige pagina voor promovendi. Zij schrijven dat de bedrijfsarts eventueel kan doorverwijzen naar een bedrijfspsycholoog. Wie dat is -of zijn- is onduidelijk.

Het bestuur gaat onderzoeken hoe de informatie over de bestaande gezondheidsondersteuning beter gecommuniceerd kan worden aan promovendi, nadat Anna Berti Suman hen tijdens de universiteitsraadsvergadering wees op de schaarse informatie over dit onderwerp.

Universiteit Utrecht was eerst ook niet overtuigd

Aanvankelijk was het universiteitsbestuur van de universiteit Utrecht ook niet enthousiast om een promovendi-psycholoog aan te stellen. Pas nadat Utrechtse promovendi meer dan duizend handtekeningen verzamelden en aan de rector overhandigden ging die overstag.

Het is nog onduidelijk wanneer de Utrechtse promovendi-psycholoog aan de slag gaat. Het gaat in eerste instantie om een pilot van een halfjaar. Daarna worden de resultaten geëvalueerd. Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is blij met dit initiatief. “Wij vinden dat iedere universiteit zo’n psycholoog zou moeten hebben”, vertelt voorzitter Anne de Vries aan DUB.

Dat er in Delft al sinds 2011 een speciale promovendi-psycholoog werkt en straks dus ook in Utrecht, geeft volgens Berti Suman aan dat het een relevant onderwerp is. De Onafhankelijken beraden zich nu op welke stappen ze gaan nemen om het bestuur daar ook van te overtuigen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.