Student moet vaker worden getoetst

Studenten moeten gedurende collegereeksen getoetst worden op hun kennis, vindt fractie SAM. Zo kan het studiesucces vergroot worden. De universiteit gaat er werk van maken.

Het is een bekend schrikbeeld. Een semester lang worden er colleges gegeven, met iedere week een berg literatuur op de leeslijst. En dan maakt de tentamenweek opwachting. Met metersdikke standaardwerken en stapels wetenschappelijke publicaties trekken studenten de stilteruimtes in. Een lichte paniek maakt zich van ze meester. Alle stof moet in korte tijd in het werkgeheugen worden geramd, maar hoeveel is er eigenlijk blijven hangen?

De studielast moet beter verdeeld worden, vindt fractie SAM. Door studenten eerder feedback te geven, zowel bij colleges als bij het schrijven van een scriptie. Zodat ze tussentijds weten hoe ze ervoor staan. Het leren wordt dan een meer doorlopend proces.

Het College van Bestuur ziet het wel zitten, laat rector magnificus Emile Aarts weten tijdens het overleg Onderwijs, Onderzoek en Impact van dinsdag. “Het is een heel goed voorstel.” Er komt meer nadruk te liggen op de actieve rol van studenten bij het eigen leerproces. Prestaties en motivatie kunnen volgens het CvB zo verbeterd worden. Er gaat een werkgroep aan de slag met het plan. “Worden studenten erbij betrokken?” wil Veerle Pieters van SAM nog wel weten. Daar wordt bevestigend op geantwoord.

Bij fractie Front maken ze zich enigszins zorgen over het plan. “De werkdruk bij docenten is al hoog,” zegt Janne Mutsers. De fractie vraagt zich af of de situatie niet verergert met allerlei nieuwe toetsmomenten. Overigens ziet SAM dat ook: ze stellen daarom voor om te zorgen voor voldoende informatie en ondersteuning van docenten.

Volgens Emile Aarts maken de studenten zich zorgen om niets. “Het tussentijds testen kan de werkdruk zelfs verminderen, en de kwaliteit van het onderwijs verhogen,” zegt hij. Er komen geen al te formele tussentijdse toetsmomenten, deze zullen juist geïntegreerd worden in het onderwijs. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog onderwerp van gesprek. Er wordt gedacht aan quizzen, online beoordelingsinstrumenten en peer-review. Niet alle opleidingen hoeven dezelfde technieken te gebruiken.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.