Voorlopig geen numerus fixus om groei psychologiebachelor te beteugelen

Voorlopig geen numerus fixus om groei psychologiebachelor te beteugelen

De Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) gaat vooralsnog geen numerus fixus invoeren om de groei van de bachelor psychologie te begrenzen. Om toch te zorgen dat de druk op docenten binnen de opleiding niet verder oploopt, treft de faculteit wel een aantal andere maatregelen.

De onstuimige groei van de Tilburgse bacheloropleiding psychologie voert de werkdruk van docenten de laatste jaren steeds verder op. Ook dit jaar wordt weer een grote toestroom van nieuwe psychologiestudenten verwacht. De faculteit heeft daarom een plan gemaakt om de groei van de opleiding het hoofd te bieden.

Het begrenzen van de groei is vooralsnog geen onderdeel van dat plan. Tot het collegejaar 2020-2021 komt er in ieder geval geen numerus fixus voor de psychologiebachelor, maar ook daarna is het wat het faculteitsbestuur betreft een ultimum remedium. “Een numerus fixus is een drastische maatregel die we liever niet nemen”, lichtte decaan Jantine Schuit dinsdagmiddag toe tijdens de maandelijkse faculteitsraad van TSB.

Illustratie: Bas van der Schot

Illustratie: Bas van der Schot

Maatregelen

Om de toegenomen werkdruk van docenten toch te verlichten, worden verschillende kortetermijn- en langetermijnmaatregelen genomen. Om de ergste werkdruk te verminderen, wil de faculteit student-assistenten inzetten voor het vervullen van lichte onderwijstaken.

Daarnaast krijgen docenten meer vrijheid om zelf invulling te geven aan contacturen. De aanzienlijke werkdruk die wordt veroorzaakt door docent-intensieve onderwijsvormen — zoals kleinschalige werkgroepen — zou op die manier moeten afnemen. Bovendien gaat de faculteit op zoek naar slimme onderwijsinnovaties die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en tegelijkertijd kunnen zorgen voor werkdrukverlichting.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.