Actiegroep wil dat universiteit Shell en ExxonMobil van de campus weert

Actiegroep wil dat universiteit Shell en ExxonMobil van de campus weert

Klimaatvervuilende bedrijven als Shell en ExxonMobil horen niet thuis op de campus, stellen bezorgde studenten die zich hebben verenigd onder de naam ‘Oil on campus’. In een open brief roepen zij de universiteit – en in het bijzonder Koen Becking – op deze bedrijven te weren tijdens de economische bedrijvendagen.

Tijdens de economische bedrijvendagen kunnen studenten kennismaken met werkgevers. Dit jaar zijn onder andere Shell en ExxonMobil van de partij. Een groep studenten is daar niet blij mee.

Door deze klimaatvervuilende bedrijven op de campus te verwelkomen, “keurt TiU deze bedrijven op subtiele wijze goed als potentiële werkgevers en legitimeert zij hun schadelijke activiteiten”, zo schrijven de leden van Oil on campus in de brief die zij eind maart publiceerden. Inmiddels is deze brief volgens Pauline Reitzer, een van de initiatiefnemers, al door zo’n 250 anderen ondertekend.

Vooral het feit dat de bedrijven zonder enig weerwoord hun verhaal kunnen doen vinden ze problematisch. Het gaat volgens de briefschrijvers immers om organisaties die immense hoeveelheden CO2 uitstoten en die hun verantwoordelijkheid ten opzichte van maatschappij en planeet grotendeels negeren. Het geven van een platform aan die bedrijven is volgens hen in tegenspraak met de duurzaamheidsdoelstellingen van de universiteit.

Reactie van de universiteit

In een antwoord aan de briefschrijvers spreekt collegevoorzitter Koen Becking zijn waardering uit voor hun inzet en bezorgdheid met betrekking tot het thema klimaatverandering. Hij geeft echter meteen daarna aan dat het contact met de gewraakte bedrijven de duurzaamheidsdoelstellingen van de universiteit niet in gevaar brengt. “Op de universiteit wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd met aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze academische output wordt gedeeld met de maatschappij en het bedrijfsleven.”

De universiteit ziet voor zichzelf vooral een rol in dit debat, door studenten en onderzoekers te stimuleren om kritisch na te denken over dit soort complexe problemen. “We zien het als een kans dat onze alumni, als toekomstige werknemers van deze multinationals, hun opvattingen en kennis op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen inbrengen in de bedrijfscultuur van deze organisaties.”

Discussieavond

Oil on campus organiseert vanavond om 18.45 een bijeenkomst in DZ 5, waar verder gediscussieerd kan worden over dit thema. Iedereen is welkom.Univers vroeg ook de initiatiefnemers van Economic Business weeks Tilburg om een reactie. Zij reageerden alsvolgt:

“De Economic Business weeks Tilburg is een tussenpartij die werkgevers en studenten met elkaar verbindt. Wij proberen uiteenlopende sectoren uit te nodigen tijdens de EBT, zodat studenten een weloverwogen keuze kunnen maken bij wie ze willen werken.

Wij zijn ervan overtuigd dat de kritische Tilburgse studenten in de toekomst een waardevolle bijdrage aan dergelijke bedrijven en hun bedrijfsvoering kunnen leveren.

De dialoog tussen student en bedrijf staat centraal. Deze dialoog willen wij studenten niet ontnemen door bedrijven te weigeren.”

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.