Nederlanders doen langer over studie dan internationals

Nederlanders doen langer over studie dan internationals

Opleidingen worden steeds internationaler, maar dat heeft geen effect op het studiesucces van Nederlandse masterstudenten. Zij doen sowieso langer over een studie dan internationals.

De laatste jaren kiezen steeds meer internationals voor een studie aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. En met succes, schrijft de Onderwijsinspectie in haar jaarlijkse rapport De Staat van het Onderwijs. Ze behalen vaker en sneller een diploma dan de Nederlandse studenten, zowel in de hbo- als in de wo-bacheloropleidingen. Al ruim vijf jaar is het verschil in studiesucces tussen internationals en Nederlanders ruim 10 procentpunt.

Ook in de universitaire masterstudies doen ze het beter. Bijna 80 procent behaalt zijn diploma met hooguit een jaar uitloop, tegen bijna 70 procent van de Nederlanders. Het aantal Nederlandse wo-studenten dat met hooguit een jaar uitloop zijn masterdiploma behaalt, wordt bovendien niet hoger of lager als er meer internationals bij hen in de collegebanken zitten.

Studiesucces

De inspectie constateert verheugd dat meer hbo-studenten hun bachelordiploma behalen. Van de lichting 2012-2013 studeerde 61 procent binnen vijf jaar af. Het studiesucces steeg bij zowel mannen als vrouwen, al doen de vrouwen het nog altijd veel beter: het verschil in diplomarendement is 18 procentpunt.

In het wo nam het studiesucces van bachelorstudenten voor het eerst in jaren af: maar 71 procent van de lichting 2013-2014 behaalde binnen vier jaar het diploma. Het afschaffen van de basisbeurs zou een verklaring kunnen zijn, denkt de inspectie. Veel studenten anticipeerden daarop, waardoor de lichting 2013-2014 extra groot was.

De inspectie is benieuwd hoe het studiesucces zich de komende jaren zal ontwikkelen. Omdat de hbo-bacheloropleidingen een jaar langer duren zal het effect van de invoering van het leenstelsel daar pas later zichtbaar zijn.

Baankansen

De inspectie is blij met het toegenomen studiesucces in het hbo. Mede daardoor is de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeterd. Anderhalf jaar na afstuderen is 3,5 procent van hbo-gediplomeerden werkloos en 5,5 procent van wo-gediplomeerden. Dit percentage daalde de afgelopen drie jaar en is laag vergeleken met andere landen, aldus de inspectie.

Op basis van het jaarverslag van onderwijskeurmeester NVAO constateert de inspectie dat de kwaliteit van de bestaande opleidingen in het hoger onderwijs voldoet, net als het accreditatiestelsel. Wel kan de betrouwbaarheid van de NVAO-oordelen worden versterkt: er moeten basisspelregels komen voor de deskundigenpanels die de opleidingen keuren. Ook zou de NVAO vaker analyses moeten maken van de beoordelingen. Daar kunnen instellingen hun voordeel mee doen.

HOP, Inge Schouten

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.