Groen en blauw op stemmenjacht

Verkiezingstijd, de hele campus is weer SAM-blauw en Front-groen gekleurd. De hele campus? Nee, niet helemaal. De fracties hebben samen afgesproken dat sommige delen van de campus campagnevrij blijven. Ook is het aantal stemmenwervers op sommige plekken drastisch ingeperkt. Toch blijft verkiezingstijd de meest zichtbare en misschien wel belangrijkste periode van de studentenvertegenwoordigers. Wat is er allemaal aan voorafgegaan? De campagneleiders van SAM en Front leggen uit.

Het zijn drukke weken voor Linda Youssef, campagnecoördinator van fractie Front. Nu komt alles samen waar ze in de afgelopen maanden mee bezig is geweest: het programma, de campagne, de kandidaten en de campuslopers die gaan meehelpen met het stemmenwerven. Een spannende tijd voor haar, maar, weet ze uit ervaring, nog veel meer voor de kandidaten: “Vorig jaar stond ik op de lijst en toen heb ik kunnen meemaken hoe spannend deze tijd is: er hangt een heel bestuursjaar vanaf.”

Verkiezingstijd is een hele hectische periode, weet ook de campagnecoördinator van fractie SAM, Julia Cleton. “Het is superdruk, maar vooral ook heel leuk. Een verkiezingscampagne is veel groter dan alleen drie dagen op de campus staan. Je werkt in die tijd zo nauw met elkaar samen, dat je daardoor een hechte groep wordt. Het is eigenlijk de leukste tijd van je bestuursjaar.”

Lastigvallen

Maar wat een feest is voor de deelnemers aan de verkiezingen, kan leiden tot ergernis bij de rest van de studenten. Bij een Univers-enquête In 2017 gaf driekwart van de studenten aan ontevreden te zijn met het verloop van de verkiezingen. Hoe ontevreden ze waren bleek ook uit de opmerkingen die werden gegeven. De ruimtes voor toelichtingen en verbeterpunten werden gretig ingevuld.

Het was ook wel erg, erkent Youssef. “Studenten die van de trein kwamen, liepen toen nog tegen een hele muur van stemmenwervers aan. Heel vervelend . Er waren zelfs stemmenwervers in de trein en op station Eindhoven.” Dat heeft ertoe geleid dat de universiteitsraadsfracties en de faculteitsraadsfracties bij elkaar gekomen zijn om afspraken te maken. Elke fractie mag nu bijvoorbeeld maximaal 90 stemmenwervers tegelijkertijd op de campus hebben.

Van Cleton mag ook dat nog wel een tandje minder. “Wij staan niet achter het hele verkiezingscircus. Maar als je er niet in meegaat, haal je misschien maar één zetel. Als we zetels in de universiteitsraad willen, moeten we dus wel. Het is een prisoner’s dilemma waar we mee zitten.”

Convenant studentenfracties

Het convenant tussen de studentenfracties heeft dit jaar handen en voeten gekregen. De fracties Front en SAM uit de universiteitsraad en de faculteitsraadsfracties Ecco, Vrijspraak, Stimulus en Dante hebben in dat convenant vastgelegd wat wel en wat niet mag tijdens de verkiezingscampagne.

Fracties mogen niet meer dan 90 stemmenwervers tegelijkertijd op de campus hebben. Ook mag alleen campagne gevoerd worden binnen een beperkt gebied, bijvoorbeeld de Cube en het Professor de Moorplein zijn campagnevrij. Daarbij is het aantal wervers dat actief mag zijn op strategische plekken als het Academia-, Tias- en het Cobbenhagegebouw streng beperkt. Nieuw dit jaar is dat een commissie toeziet op het naleven van de afspraken en eventueel ook sancties kan opleggen.Youssef relativeert: “Vergeleken met het verleden is het een verschil van dag en nacht. Die 90 mensen heb je ook nodig. Er waren al veel studenten en het zijn er de afgelopen jaren steeds meer geworden.”

Klaarstomen van kandidaten

De drie dagen op de campus zijn de afloop van een project dat al maanden loopt, vertelt SAM-coördinator Cleton. “Nadat de lijst is samengesteld, beginnen we met het klaarstomen van de de kandidaten voor een hele intensieve periode. Sommigen zijn nieuw en die moet je eerst kennis laten maken met de fractie. Je begint dan ook met het opstellen van het verkiezingsprogramma met de nieuwe kandidaten, in samenwerking met het zittende bestuur.”

“Als je niet in het verkiezingscircus meegaat, haal je misschien maar één zetel”

Op de kieslijst van beide fracties staan veel vertegenwoordigers van studieverenigingen. Als lijstduwers, maar ook om het geluid van de campus te vertegenwoordigen. Dialoog is belangrijk, vertelt Youssef. “Daarom houden we zes keer per jaar een Front Forum in café Esplanade. Die hebben steeds een ander thema. We nodigen dan medewerkers van de universiteit uit om daarover te vertellen en we hebben een pool van 35 studenten die daaraan meedoet. Maar anderen zijn ook welkom. Zo hadden we laatst een bijeenkomst over studentenwelzijn en daar kwamen ook mensen van een studievereniging.”

VVD geeft training

Voor SAM komt er zelfs hulp vanuit de stad, vertelt Cleton. “Een campagneleider van de VVD heeft ons campagnetraining gegeven. Iemand die bij de VVD zit, weet er veel meer van dan de leden van SAM. We hebben bijvoorbeeld geleerd dat het heel belangrijk is dat je veel online zichtbaar bent.” Als gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld filmpjes gemaakt waarin alle kandidaten zich voorstellen. Er is ook een online planning gemaakt voor social media tijdens de campagneperiode.

Wie zijn de meelopers

Maar online of op de campus, het belangrijkste is dat de kandidaten zichzelf aan hun medestudenten presenteren. Ze worden daarbij geholpen door de campuslopers. Dat zijn vrienden, huisgenoten, familieleden: mensen uit hun eigen netwerk die ze daarvoor inschakelen. De kandidaten melden wanneer, en met hoeveel mensen, ze de campus op willen, en de fracties plannen dat in.

“We delen spullen uit die we nog hebben liggen van voorgaande jaren”

Minder overlast, meer inhoudelijk, zo moet de campagne dit jaar zijn, zeggen beide fracties. Ook op het gebied van duurzaamheid van het campagnemateriaal. Het is wat minder, en meer milieuvriendelijk, zegt Cleton: “We delen dit jaar herbruikbare plastic bekers uit, flesjes water, glamourtijdschriften, SAM-aanstekers en mogelijk komt er ook een ijscokar. Ook hebben we informatieve flyers. Op de ene kant leggen we uit waar de universiteitsraad over gaat en op de andere kant waar SAM voor staat. Heel leuk is dat een kandidaat stressballen uit gaat delen, met zijn naam en nummer erop. Hij houdt zich bezig met studentenwelzijn, dus dat is heel inhoudelijk.”

Front pakt het dit jaar anders aan. Er zijn geen nieuwe giveaways geregeld. Geen aanstekers, tijdschriften of zelfs flyers, vertelt Youssef. “We delen appels uit en spullen die we nog hebben liggen van voorgaande jaren. Vanwege de duurzaamheid hebben we flyers verbannen. Al hebben we er wel een in kleine oplage laten drukken, die is bedoeld om alleen te laten zien op de campus, om onze standpunten uit te leggen. Alleen als mensen echt geïnteresseerd zijn, kunnen ze er een meekrijgen.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.