Europa: wat valt er te kiezen voor studenten?

Erg lang lagen de rode stempotloden niet opgeborgen. Na de verkiezingen in maart mogen we over een kleine drie weken weer het kieshokje in. Ongeveer 375 miljoen Europese kiezers kunnen in de periode van 23 mei tot 26 mei hun stem uitbrengen voor het Europees Parlement (EP). Hoe denkt Europa over de toekomst van studenten en wat vinden de nationale partijen hiervan?Wil je gaan stemmen tijdens de Europese Verkiezingen, maar heb je geen idee wat de partijen studenten bieden op Europees niveau? Univers zocht uit wat de belangrijkste punten zijn op het gebied van onderwijs in de verschillende Europese verkiezingsprogramma’s.

Een ding is zeker: de Europese Commissie heeft plannen om het huidige programma Erasmus+ flink uit te breiden. Zij stelt voor om het huidige budget te verdubbelen naar 30 miljard euro. De Commissie wil dat twaalf miljoen mensen, een verdriedubbeling, deel gaat nemen aan uitwisselingen en projecten. Maar wat willen de landelijke partijen zélf in Europa voor elkaar boksen voor studenten en voor de academische wereld?

Merendeel partijen wil uitbreiding Erasmusbeurs

De partijen VVD, PvdA, 50PLUS, Groen Links, PvvD en CDA staan voor stimulering van uitwisselingsstudenten. Zij willen het budget voor studiebeurzen verhogen en de mogelijkheid bieden aan het beroepsonderwijs om deel te nemen aan uitwisselingstrajecten.

Excellente studenten zouden volgens de VVD een hogere studiebeurs moeten krijgen om langer in het buitenland te kunnen studeren of een duurdere opleiding te kunnen volgen. De studiebeurzen zouden volgens de liberalen ook meer gekoppeld moeten worden aan Europese onderzoeks- en innovatieprojecten.

Erasmus+

Het huidige programma, Erasmus+, biedt aan vier miljoen Europeanen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties in verschillende landen. Het programma richt zich op jongeren, studenten, docenten en professionals. Zij krijgen de mogelijkheid om binnen of deels ook buiten Europa te studeren, stage te lopen of (vrijwilligers)werk te doen. Een voorbeeld is de Erasmusbeurs. Deze beurs vergoedt een deel van de kosten voor een student die voor een studie of stage in het buitenland verblijft.Groen Links wil dat jonge Britten de kans houden om, na het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, deel te nemen aan de Europese programma’s, zoals Erasmus. Het Verenigd Koninkrijk dient wel een eerlijke bijdrage van de kosten te betalen.

Illustratie: Gerd Altmann

Illustratie: Gerd Altmann

Tegen verengelsing

Forum voor Democratie, de SGP en Christen Unie, de PVV en de SP schrijven in hun Europese partijprogramma niet specifiek over studenten of Erasmus+. De SGP en Christen Unie staan wel open voor samenwerking, maar willen van Europa geen superstaat maken. De SP wil de macht van Europa beperken. Forum voor Democratie wil alleen samenwerken via de Europese Vrijhandelsassociatie en via tal van andere internationale verdragen. Daarvoor is een lidmaatschap van de Europese Unie niet noodzakelijk. De PVV wil dat Nederland weer ‘’van ons’’ wordt en ziet Nederland liever uit de EU stappen. Wat het onderwijs betreft, wil de partij verdere verengelsing van studies, opleidingen en naamsveranderingen van universiteiten tegengaan.

Op het moment van schrijven is het partijprogramma voor de Europese Verkiezingen van DENK nog niet kenbaar gemaakt. DENK geeft in haar nationale programma wel aan dat zij voor Europa zijn, maar minder Brussel willen. Het is volgens de partij het moment om de Europese Unie te herzien.

De Europese verkiezingen vinden plaats tussen 23 mei en 26 mei. In Nederland zijn de stembureaus open op donderdag 23 mei van 07.30 tot 21.00. Voor bijzondere stembureaus of mobiele stembureaus kunnen afwijkende openingstijden gelden.

Wat zijn de Europese verkiezingen?

Tijdens de Europese verkiezingen, die om de vijf jaar plaatsvinden, stemt elke lidstaat voor de leden van het Europees Parlement.

Wat doet het Europees Parlement?

Het Europees Parlement heeft samen met de Raad van de Europese Unie (regeringen van de EU-lidstaten) gedeelde bevoegdheden op het gebied van de EU-begroting en -wetgeving. Zowel de Raad als het Europees Parlement beslissen over een voorstel van de Europese Commissie. Zij moeten allebei hun goedkeuring geven. In een aantal gevallen beslist alleen de Raad en heeft het Parlement alleen een adviserende rol. Ook speelt zij een belangrijke rol bij de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie en houdt zij toezicht op andere EU-organen.

Hoeveel leden telt het Europees Parlement?

Het Europees Parlement bestaat op dit moment uit 751 leden inclusief de voorzitter. Na de aankomende verkiezingen zal het Europees Parlement bestaan uit 705 leden. Nederland heeft op dit moment 26 zetels, maar dit aantal wordt verhoogd naar 29. De herverdeling is een gevolg van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om uit de EU te stappen. Het aantal zetels van een lidstaat ligt vast in de verdragen van de Europese Unie. Hoe groter het bevolkingsaantal van een land, hoe meer leden.

Op welke partijen kan ik stemmen?

Het Europees Parlement kent Europese partijen die op basis van hun politieke programma zijn samengesteld uit nationale partijen en/of individuele leden. Een kiezer kan alleen stemmen op kandidaten die uit zijn/haar jouw land afkomstig zijn. Wanneer een kiezer in een ander EU-land woont, bestaat er de mogelijkheid om te stemmen op kandidaten uit het land waar de kiezer woont.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.