TiU blijft achter op U-Multirank

Van alle Nederlandse universiteiten staat alleen de Open Universiteit onder Tilburg University op de wereldwijde ranking U-Multirank. De universiteit scoort het laagst op onderwijs en de overdracht van kennis. Wel scoort Tilburg ‘goed’ tot ‘zeer goed’ op het gebied van internationale oriëntatie.

De hoogste scores krijgt de universiteit voor het aanbod van masterprogramma’s voor vreemde talen, studentenmobiliteit en het hebben van internationale academische medewerkers. Ook wordt er ‘zeer goed’ gescoord op inkomsten uit particuliere en regionale bronnen en inkomsten uit voortdurende professionele ontwikkeling.

Tilburg University scoort ‘zwak’ als het om toegekende octrooien gaat. Ook het resultaat van op tijd afstuderen, ligt onder het gemiddelde.  

U-Multirank vergeleek 1711 instellingen van hoger onderwijs op de gebieden: onderwijs, onderzoek, internationale oriëntatie, overdracht van kennis en regionale betrokkenheid. De instellingen waren afkomstig uit 96 verschillende landen van over heel de wereld.

De Rijksuniversiteit Groningen haalde van de Nederlandse universiteiten de hoogste scores in de ranglijsten. Op het gebied van kennisoverdracht staat de universiteit van Eindhoven in de internationale top. Alleen de Open Universiteit scoort slechter dan Tilburg University.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.