Dit gaat Law School doen met de studievoorschotmiddelen

Dit gaat Law School doen met de studievoorschotmiddelen

Tilburg Law School heeft de begroting van de studievoorschotmiddelen voor 2020 vastgesteld. Ruim een half miljoen wordt verdeeld over zes thema’s.

De begroting van de studievoorschotmiddelen van Tilburg Law School voor 2020 is definitief. Tijdens de laatste faculteitsraad van dit studiejaar gaven alle partijen hun akkoord. In totaal is een bedrag van €538.000 begroot. Dit bedrag wordt verdeeld over zes verschillende thema’s: digitalisering, begeleiding van studenten, ontwikkeling van vaardigheden, community building, arbeidsmarktvoorbereiding en het Tilburg Education Profile. Daarnaast zal een deel van het bedrag worden gebruikt voor het aanstellen van nieuwe medewerkers ter ondersteuning van onderwijsvernieuwing.     

Zes thema’s 

Het grootste deel van de studievoorschootmiddelen, €120.000, wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van vaardigheden. Zo kunnen medewerkers, maar ook studievereniging Magister JFT, aanvragen indienen om een budget voor vaardighedentrainingen te ontvangen. Ook wordt een taalcursus Engels voor eerstejaars studenten opgezet, ontvangen studenten extra ondersteuning bij hun scriptie en wordt een coördinator vaardigheden aangesteld.    

Een kleiner, maar nog steeds behoorlijk bedrag van €100.000 wordt besteed aan de verbetering van studentbegeleiding. De faculteit wil studentmentoren beter opleiden en een hogere vergoeding geven. Verder is de faculteit van plan het docentmentoraat voort te zetten. Ook wordt geïnvesteerd in verschillende self-assessments voor studenten die ter persoonlijke ontwikkeling dienen. 

Daarnaast wordt een bedrag van €83.000 geïnvesteerd in de voorbereiding van studenten op de arbeidsmarkt. Zo zal de reeds aanwezige career service officer worden betaald uit de studievoorschotmiddelen. Ook is geld vrijgemaakt voor verschillende andere projecten op het gebied van arbeidsmarktvoorbereiding. 

Om de digitalisering binnen de faculteit verder te ondersteunen wordt €80.000 in de verdere uitwerking hiervan geïnvesteerd. De faculteit wil meer inzetten op het ontwikkelen van digitale toetsen en het opnemen van kennisclips en videocolleges. 

Het overige bedrag wordt geïnvesteerd in community building (€50.000), het uitvoeren van projecten binnen het Tilburg Education Profile (€30.000) en het aanstellen van twee nieuwe medewerkers (samen €75.000). Deze medewerker worden verantwoordelijk voor onderwijsvernieuwing en het uitvoeren van de beleidsacties omtrent de studievoorschotmiddelen.

Studenten sterk betrokken

Alle partijen binnen de faculteitsraad waren uiteindelijk akkoord met de begroting. In tegenstelling tot vorig jaar was de studentenfractie dit jaar sterk betrokken bij het opstellen van de begroting. Dit werd door zowel het bestuur als de studenten als zeer positief ervaren.

De docentenfractie vond het een mooi en evenwichtig plan. Er werd opgemerkt dat sommige punten wat vaag zijn opgesteld, maar hier is volgens Maurice Adams (vicedecaan Onderwijs) bewust voor gekozen. Een brede formulering maakt het mogelijk om de studievoorschotmiddelen straks optimaal te besteden.  

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.