‘Jammer dat Emile Aarts op deze manier terugkijkt’

Decanen die dwarsliggen, een voorzitter die van Mars komt, de invloed van de kerk op het beleid: het is maar een greep uit het interview met Emile Aarts in ScienceGuide. De voormalig rector van Tilburg University doet een boekje open over zijn vertrek en de cultuur aan de universiteit. Wat hij zegt is niet mals.

Emile Aarts vertrok deze zomer na zijn eerste termijn als rector van Tilburg University. Over de reden van zijn vertrek werd gezwegen, terwijl er de nodige vragen waren. Het is gebruikelijk dat een rector een tweede termijn krijgt, tenzij er sprake is van ernstig disfunctioneren.

In een uitgebreid interview met ScienceGuide doorbreekt Aarts de stilte en vertelt over de obstakels waar hij tegen aanliep bij de uitvoering van zijn visie. Man en paard worden genoemd. De decanen waren ‘moeilijke mensen’ die niet meewerkten, voorzitter van het stichtingsbestuur Hugo Reumkens zou Aarts niet gesteund hebben en niet neutraal zijn geweest, en de invloed van Rome op de universiteit bleek groter dan gedacht. Aarts: “Het is alsof je een conflict hebt met een orakel.”

Steunen of optstappen

Ook laat Aarts er geen twijfel over bestaan dat hij van aanpakken wist. Hij blikt terug op zijn derde werkdag, toen hij ‘een explosief gesprek’ had met zijn Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Direct daarna heeft Aarts de hele commissie opnieuw benoemd. Voor de decanen kwam hij na moeizame gesprekken met een soortgelijke oplossing. Vier van de zes vroeg hij om het beleid te steunen of op te stappen.

Univers heeft de decanen uit die tijd om een reactie gevraagd. Aangezien de universiteit maar vijf faculteiten telt, is niet direct duidelijk waar Aarts nummer zes vandaan haalt. Het University College (voorheen Liberal Arts), dat onder de Humanities-faculteit valt, heeft een eigen dean. Maar Alkeline van Lenning, die deze functie sinds 2012 vervult, merkt op dat ze geen decaan is van een faculteit. Daar wil ze het bij laten. “Emile zegt niets over mij in het interview en ik was niet aanwezig bij de gesprekken waar hij aan refereert.”

Waarschijnlijk doelt Aarts op TIAS Business School. Dit opleidingsinsitituut dat ook op de Tiburgse campus staat is officieel geen faculteit, maar de directeur wordt ook wel decaan genoemd. Sinds 1 juli 2019 is Jenke ter Horst daar decaan. Hij nam het stokje over van Kees Koedijk.

‘We maakten samen beleid’

Decaan theologie Marcel Sarot was volgens Aarts één van de decanen die kon bijdraaien of opstappen. Sarot herinnert het zich anders. “We maakten als decanen samen met het college beleid. Daar gingen soms moeilijke discussies aan vooraf, maar voor zo’n keuze ben ik nooit gesteld.” Ook wil Sarot een onjuistheid uit de wereld helpen. Aarts zegt dat de faculteit theologie sommige jaren geen enkele student afleverde. “We hebben kleine studentenaantallen,” zegt Sarot. “Maar iedereen kan aan de statistieken zien dat we ook ieder jaar studenten en promovendi afleveren.”

Voorzitter van het stichtingsbestuur Hugo Reumkens laat aan Univers weten geen behoefte te hebben om inhoudelijk op het interview te reageren. “Wel vind ik het erg jammer dat Emile op deze manier op zijn ambtstermijn terugkijkt. Gezamenlijk zijn er toch veel mooie dingen bereikt.”

Corien Prins, Wim Drees en Lex Meijdam onthouden zich van een reactie. Klaas Sijtsma kon niet bereikt worden. Koen Becking, voorzitter van het CvB, wil eveneens niet inhoudelijk op de uitspraken van Aarts ingaan.

Decanen

Emile Aarts begon op 1 juni 2015 als rector van Tilburg University. Dit waren de decanen tijdens zijn rectoraat.

Law School Corien Prins (januari 2013 t/m maart 2017). Nu: Geert Vervaeke
Social and Behavioral Sciences Klaas Sijtsma (april 2012 t/m augustus 2017). Nu: Jantine Schuit
Economics and Management Lex Meijdam (januari 2013 t/m december 2018). Nu: Geert Duijsters
Humanities Wim Drees (januari 2015 t/m december 2018). Nu: Boudewijn Haverkort
Theology Marcel Sarot (januari 2014 – heden)

 

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.