Leenstelsel blijft, wel geld voor lerarentekort

Premier Rutte is duidelijk: het kabinet wil niet morrelen aan het leenstelsel. Wel is er mogelijk nog wat geld over om het lerarentekort aan te pakken.

Tweede kamer.

Tweede kamer.

Hij heeft “met grote interesse” geluisterd naar de verschillende opvattingen over het leenstelsel, maar Rutte zelf ging op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen niet overstag. De premier houdt vast aan de afspraken van het regeerakkoord, en dus aan het leenstelsel.

Spijtig

Een dag eerder werd uit de debatten – over de begroting die het kabinet op Prinsjesdag heeft ingediend – duidelijk dat zijn coalitiepartners CDA en ChristenUnie wel al om tafel willen zitten om te praten over een alternatief. Maar Rutte vindt dat onderdeel van de verkiezingscampagne voor 2021. “Dan is het toch spijtig dat de politiek sensitieve antenne van de minister-president hem hier in de steek laat”, reageerde DENK-fractievoorzitter Kuzu.

Wel deed de premier een voorzichtige toezegging dat hij extra geld wil uittrekken om het lerarentekort tegen te gaan in het basisonderwijs. “Het kabinet is bereid om in de komende weken te bezien of er voor 2020 nog extra incidenteel geld beschikbaar is voor het oplossen van urgente knelpunten”, zei Rutte. Hij kon geen bedragen noemen. Wel stelt de premier een eis: er moet eerst een cao komen voor de basisschoolleraren.

Hobbyisme

Hij benadrukte dat die salarissen dus niet worden betaald uit het investeringsfonds van kennis en innovatie waar het kabinet aan werkt. Hoe kan het onderwijs dan wel van dat fonds profiteren, wilden onder meer de ChristenUnie en D66 weten. “Kunnen bijvoorbeeld een mbo en een technische universiteit, die samen met een bedrijf uit de regio een goed plan hebben voor het verdienvermogen in die regio, straks een gezamenlijk voorstel doen bij het kabinet om investeringen te krijgen?”, vroeg D66-fractieleider Rob Jetten.

Daar kon Rutte nog geen antwoord op geven. Hij durfde geen voorbeelden te noemen, maar kon alleen zeggen dat het niet-reguliere en niet-structurele projecten zijn die bijdragen aan het verdienvermogen. Iedereen kan ideeën pitchen, die vervolgens door een onafhankelijke partij worden getoetst. “Daar moet je heel strak in zijn, omdat je moet voorkomen dat lobby’s en hobbyisme er met het geld vandoor gaan”, aldus de premier.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver vroeg de dag ervoor of het kabinet de verschuiving van geld naar de technische universiteiten vanwege het investeringsfonds “on hold” kon zetten, maar daar kwam Rutte niet op terug.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.