“Korten van pensioenen is onnodig en onverstandig”

Is er straks nog wel een pensioen voor wie nu studeert? Topeconoom Sylvester Eijffinger geeft hoop in bange dagen, voor jongeren en ouderen. 

Eijffinger, Vijf van Eijff, economie, euro, column, blog

1. Professor Eijffinger, onlangs riep Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, op snel te beginnen met het korten van de pensioenen. Jongere generaties moeten anders opdraaien voor de tekorten die ontstaan door de lage rente op de kapitaalmarkt. U bent ook niet van de zachte heelmeesters, hoogste tijd om te korten dus?

“In dit geval zeg ik: nee! Het is helemaal niet nodig om te korten op de pensioenen. Zeker, de pensioenfondsen zijn deels afhankelijk van de rente op de kapitaalmarkt om voldoende pensioenreserve op te bouwen, en die rente fluctueert op dit moment rond de nul en is zelfs negatief. Vandaar dat Knot nu vooruit rekent en tekorten ziet opdoemen, maar ik vind dat geen juiste inschatting.”

 2. Dat vraagt om uitleg.

“Ten eerste wordt de ultra lage rente van dit moment kunstmatig in stand gehouden door de Europese Centrale Bank om de economie te stimuleren. Dit is absoluut geen normale situatie en onrealistisch op de lange termijn. Samen met collega Lex Hoogduin heb ik berekend dat die rekenrente nooit op 0.8 procent kan blijven, zoals nu wordt aangehouden. Over de lange termijn van tientallen jaren, en daar heb je het toch over bij de pensioenfondsen, zal de rente altijd uitkomen op zo’n 2,5 a 3 procent. Volgens de wetten van de macro-economie kan dat niet anders. Daar moet je dan ook mee rekenen.”

 3. Waarom wordt dit nog steeds niet gedaan?

“Het is simpelweg een keer zo afgesproken dat de rekenrente gebaseerd wordt op de gemiddelde kapitaalmarktrente van het recente verleden. Een arbitraire afspraak. Andere landen hebben verstandiger gekozen om het anders te berekenen.”

4. Maar als het in feite een politieke afspraak is, waarom veranderen we die dan niet gewoon en houden we er zo krampachtig aan vast?

“Het motief van Klaas Knot en anderen snap ik hier helemaal niet, al heb ik wel de indruk dat men sinds de economische crisis te veel doorgeschoten is in risico-avers gedrag. Corien Wortmann, voorzitter van pensioenfonds ABP, zegt ook dat korten onnodig is, om nog een andere reden. Haar pensioenfonds heeft een rendement van 7 procent gehaald met beleggingen. Dat moet je ook meetellen, maar de iets meer risicovolle beleggingen durven we nu niet mee te nemen. Maar als we heel voorzichtig zijn en uitgaan van 3 procent of meer rendement, dan hoeven we nog steeds niet te korten.”

 5. U zegt dit toch niet omdat u zelf volgend jaar met pensioen gaat?

“Luister, ik heb hoe dan ook een goed pensioen, ik heb 40 jaar ingelegd in de pensioenpot en zit in de hoogste hoogleraarsschaal. Maar weet u hoeveel het gemiddelde pensioen bedraagt bij ABP? Dat is zo’n 700 euro. Wanneer je daar 5 procent van moet inleveren, is dat toch bepaald niet fraai. Daar gaat het me om. Als er iets moet veranderen, moet dat. Ik heb ook 25 jaar VUT-premie betaald, terwijl ik er zelf geen gebruik meer van kon maken. Dat moet soms om de solidariteit te waarborgen tussen generaties.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.