Oproep vakbonden: ‘Stem tegen universitaire begroting’

Oproep vakbonden: ‘Stem tegen universitaire begroting’

Vakbonden en WOinActie roepen medezeggenschapsraden op niet in te stemmen met de begroting van hun universiteit. Ze willen dat het ministerie met meer geld over de brug komt.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

De komende tijd behandelen alle Nederlandse universiteiten hun begroting. Sinds de afschaffing van de basisbeurs hebben de medezeggenschapraden daar meer invloed op. Zo mogen zij meebeslissen over de besteding van de basisbeursmiljoenen – het geld waarmee hogescholen en universiteiten hun onderwijs kunnen verbeteren. Ook hebben de raden instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.

Torenhoge werkdruk

Hoog tijd om dat middel in te zetten in de onderhandelingen over de financiering van het wetenschappelijk onderwijs, vinden de bonden en WOinActie. Zeker nu het economisch goed gaat met Nederland zijn ze alle bezuinigingen en ‘doelmatigheidskortingen’ van Den Haag zat. “Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een torenhoge werkdruk en uitpuilende collegezalen”, schrijven ze in een gezamenlijke verklaring.

De bonden en WOinActie vragen de medezeggenschap niet akkoord te gaan met eventuele herverdelingen à la de commissie-Van Rijn. Oftewel: dat er meer geld gaat naar bèta-techniek ten koste van de andere disciplines. “Ook moet er een adequate bekostiging voor onderwijs en onderzoek in de begroting terugkomen”, zegt FNV-bestuurder Jan Boersma desgevraagd. Is daar geen sprake van? Dan kunnen de bestuurders een tegenstem verwachten.

Effectief middel

“Het is de bedoeling de colleges van de universiteiten mee te krijgen in onze coalitie en de druk op te voeren richting het ministerie. Het is te makkelijk om alleen maar te zeggen dat ze de doelen van de vakbonden en WOinActie ondersteunen. We vragen hen die extra stap echt te zetten door samen met ons op te trekken.” FNV hoopt op een extra investering van een miljard euro voor onderwijs en onderzoek.

Als het bestuur en de medezeggenschap er onderling niet uitkomen, dan kan dat nadelig uitpakken voor de universiteiten. “Natuurlijk zou dat problemen kunnen opleveren”, reageert Boersma. “Daarom denken wij ook dat het een effectief middel is.”

HOP, Melanie Zierse

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.