TSHD wil uitzondering op digitaal inleveren papers

Vanaf het begin van dit collegejaar heeft iedere Tilburgse student het recht om zijn of haar paper digitaal in te leveren. Ondanks het besluit van de universiteitsraad wil Tilburg School of Humanities & Digital Sciences (TSHD) dat recht intrekken, op het moment dat een docent gegronde bezwaren heeft.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Het recht van de Tilburgse student om zijn of haar paper digitaal in te leveren is al van het begin af aan een felle discussie. Hoewel studenten blij zijn met het beleid, zitten docenten sindsdien in de knel.

“Ik laat studenten hun opdrachten digitaal inleveren. Vervolgens print ik ze zelf uit,” zegt universitair docent Alwin de Rooij tijdens de faculteitsraad van TSHD. Hoewel het printen extra tijd kost, is hij niet de enige die dat doet.

Canvas werkt niet naar behoren

Hoewel Canvas wel de mogelijkheden biedt voor het online beoordelen van papers, lijkt de techniek niet altijd goed te werken. In de nieuwe leeromgeving kunnen docenten online stukken tekst markeren en aantekeningen maken. Ook kunnen ze onderling overleggen door middel van een chat.

Het gaat mis op het moment dat de internetverbinding niet snel genoeg is. Markeringen en aantekeningen verschuiven. Soms moeten studenten zelfs hun hele paper opnieuw uploaden. Ook werkt de chatfunctie niet helemaal naar behoren. Eén van de docenten van de medewerkersfractie laat weten dat Canvas van tijd tot tijd privégesprekken van studenten onderling naar docenten toestuurt.

‘Hardheidsclausule’

Al met al is dat voor de docentenfractie van de faculteitsraad reden genoeg om te pleiten voor een zogenoemde ‘hardheidsclausule’. In een concept voor die clausule staat dat ‘indien de docent van een vak onderwijskundige gronden heeft om het recht van de student niet in de praktijk te brengen, en deze gronden, via de opleidingsdirecteur onderkend worden door de vice-decaan onderwijs, dan het recht op digitaal inleveren van de papers voor het betreffende vak niet in de praktijk gebracht wordt’.

In het concept staat verder te lezen dat studenten hierover vóór aanvang van de cursus geïnformeerd moeten worden ‘door middel van een mededeling in de Osiris onderwijscatalogus’.

Terug naar het papieren tijdperk?

Als de faculteitsraad van TSHD met het concept instemt, ondermijnt de faculteit het besluit van de universiteitsraad dat alle Tilburgse studenten het recht hebben om papers digitaal in te leveren. Fractie SAM gaat onderzoeken of een faculteit zich zomaar in beperkte mate aan een besluit van de universiteitsraad kan houden.

Totdat de ‘hardheidsclausule’ in werking is getreden, hebben studenten nog altijd het recht om hun papers digitaal in te leveren. Verplicht de docent je toch een geprinte versie in te leveren? Dan kun je contact opnemen met je opleidingsdirecteur.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.