Promotiereglement aangescherpt

De regels rondom wetenschappelijke promoties zijn aangescherpt. Voortaan moet er een begeleidingsplan klaarliggen. Ook worden er strengere eisen gesteld aan de samenstelling van promotiecommissies.

Illustratie Bas van der Schot

Illustratie Bas van der Schot

Aan Tilburg University was er veel ruimte om wetenschappelijke promoties naar inzicht van promotoren in te vullen. Teveel ruimte, bleek de afgelopen jaren. Van fraude tot wel erg ongebruikelijke praktijken: de afgelopen jaren was het schering en inslag. Daar wordt nu wat aan gedaan.

Het promotiereglement, dat per 1 december 2019 is herzien, is strenger geworden. Promovendi en hun promotor(en) moeten voortaan een opleidings- en begeleidingsplan opstellen, om te waarborgen dat de begeleiding op orde is. Ook wordt expliciet gesteld dat er tussen de twee partijen geen persoonlijke of zakelijke relatie mag bestaan.

Er worden bovendien striktere eisen gesteld aan de samenstelling van promotiecommissies, de laatste toets voor de kwaliteit van een proefschrift. Zo’n commissie moet uit minimaal vier personen bestaan, allemaal gepromoveerd, waarvan de meerderheid hoogleraar. Ook moet er minstens één vrouw en één man in de commissie zitten. Minstens één lid moet extern zijn en één lid een interne hoogleraar. Ook moet de expertise voldoende divers zijn. En ook hier worden persoonlijke of zakelijke relaties en belangen als verboden bestempeld. Het is aan de promotor om toe te lichten hoe aan deze eisen is voldaan.

Strengere regels

Het vorige promotiereglement is eind 2017 aangepast. Dat gebeurde nadat duidelijk werd dat Arie de Ruijter, voormalig decaan van TSHD, meer dan een miljoen euro had doorgesluisd naar familiebedrijfjes. Die zouden hem ondersteund hebben met promoties, waarvoor hij zelf te weinig tijd had. De universiteit kwam met strengere regels.

Vorig jaar kwamen nog meer ongeregeldheden aan het licht. Hoogleraren bleken tonnen verdiend te hebben met de begeleiding van promovendi, terwijl het niet gebruikelijk is dat ze daarvoor extra betaald krijgen. De universiteit werd voor de rechter gesleept omdat ze weigerde zo’n vergoeding te betalen, en verloor de zaak. Ook was er een hoogleraar die in zes jaar tijd ruim zevenenzeventig promoties realiseerde, een ongewoon hoog aantal. Het strengere promotiereglement stelt paal en perk aan dit soort praktijken.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.