Mariënburg Campus Fonds zet zustertraditie voort

De zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef en de nieuwe eigenaar van het klooster Mariënburg waarin sinds 2016 Jheronimus Academy of Data Science (JADS) is gevestigd, doneren samen € 500.000 aan het ‘Mariënburg Campus Fonds’. Dit fonds ondersteunt internationale studenten die het talent maar niet de middelen hebben om aan JADS te studeren.

Foto: Maurice van den Bosch

Foto: Maurice van den Bosch

“Het fonds zet de traditie van leren en kennis doorgeven dat de zusters zijn begonnen in 1825 voort”, legt zuster Laetitia Aarnink, provinciale overste van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (JMJ)uit. “Wij hebben ons altijd extra ingezet voor kinderen bij wie thuis niet voldoende geld was voor onderwijs, en dan met name voor meisjes. We hebben in dit klooster veel jonge mensen opgeleid, waarbij de rijkere gezinnen de zorg voor de armere bekostigden. Ik vind het prachtig dat we die traditie nu voortzetten en internationale jongeren die anders niet de mogelijkheid hebben om verder te studeren, die kans nu geven.”

Jurrian Lucas van Mariënburg Campus C.V., de voorzitter van Stichting Universiteitsfonds Tilburg, Bert Groenewegen en zuster Leatitia ondertekenden de overeenkomst op vrijdag 6 december 2019 in de kapel van Mariënburg.

Belofte gehouden

Wim Broers, eigenaar van het klooster Mariënburg, deed de zusters een belofte bij de aankoop van het klooster. “Toen ik het klooster kocht met mijn bedrijf Kadans, beloofde ik dat het altijd in mijn beheer zou blijven en dat ik samen met de zusters een donatie zou doen. Ik verkocht mijn bedrijf in 2017, maar heb het klooster behouden. En nu is dus ook het ‘Mariënburg Campus Fonds’ tot stand gekomen. Het oprichten van een fonds bleek complex. Daarom ben ik erg blij dat Stichting Universiteitsfonds Tilburg het fonds voor ons beheert. Wij blijven natuurlijk betrokken. Dat geldt overigens ook voor het gebouw. Het biedt nu al 117 jaar onderwijs, mijn intentie is dat daar nog eens honderd jaren bijkomen.”

Eerste fonds op naam

Het is de eerste keer voor Stichting Universiteitsfonds Tilburg dat het een ‘fonds op naam’ heeft. “Een unicum”, vindt voorzitter Bert Groenewegen. “Tot nu toe richten wij ons op projecten met een bepaald doel passend bij de visie van de universiteit, namelijk impact maken op de maatschappij. Daar zoeken we donateurs of fondsen voor. Donateurs kiezen of ze financieel bijdragen aan een project maar hebben er geen zeggenschap over. Bij het ‘Mariënburg Campus Fonds’ is dat anders. Wij beheren het, doen de administratie en leggen verantwoording af over onze werkzaamheden. De werving en selectie van studenten ligt bij JADS.

Foto: Maurice van den Bosch

Foto: Maurice van den Bosch

De twee donateurs houden zeggenschap via een adviescommissie die betrokken is bij de selectie en bij de besluiten die het fonds neemt. Het doel van het fonds sluit overigens goed aan bij dat van onze stichting, want met dit fonds maken wij ook impact op de maatschappij. Ik hoop dat de studenten die hierdoor aan JADS kunnen studeren, hun opgedane kennis gebruiken om hun land van herkomst verder te helpen. Al zijn ze daar natuurlijk vrij in.”

De cirkel is rond

De studenten van JADS waarderen het dat het fonds is opgericht. Aan het eind van de ondertekening geven drie Iranese master studenten van JADS als dank een prachtige bos bloemen aan zuster Laetitia. Zij hadden niet kunnen studeren aan JADS zonder een beurs. Het gebaar doet de zuster- en de twee zusters die vanaf de eerste rij de ceremonie bijwonen- glimmen van trots. En zo is de cirkel rond: het Mariënburg Campus Fonds gaat verder waar de zusters gestopt zijn.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.