Mogelijk ook ombudspersoon in Tilburg

Verschillende universiteiten experimenteren er al mee: een ombudspersoon. Een onpartijdige raadgever die zowel gevraagd als ongevraagd onderzoekt of een instelling zich gewenst gedraagt. Ook Tilburg University kijkt of er binnen de universiteit ruimte is voor zo’n functionaris.

Beeld Pixabay

Beeld Pixabay

Het waarborgen van sociale veiligheid aan universiteiten staat hoog op een heleboel agenda’s. In de Tweede Kamer werd vorige maand gedebatteerd over de vraag of er een landelijk meldpunt moet komen voor misstanden in de wetenschap. In Rotterdam, Delft, Twente en Maastricht lopen parallel aan de politieke discussie sinds een jaar verschillende pilots met ombudspersonen. Afgelopen week werd duidelijk dat het ook voor de universiteitsraden van Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Eindhoven niet zozeer de vraag is óf er een ombudspersoon komt, maar wannéér.

TiU

“De kwestie heeft onze interesse”, laat woordvoerder Tineke Bennema weten op de vraag of er ook in Tilburg wordt nagedacht over het aanstellen van een ombudsfunctionaris. “Op verzoek van het College van Bestuur wordt er op dit moment door een externe partij een onderzoek uitgevoerd naar de noodzakelijkheid van zo’n rol.” Dat onderzoek kijkt in de eerste plaats naar de bevoegdheden van de bestaande vertrouwenspersonen. Op basis daarvan wordt beoordeeld of een ombudsfunctie van toegevoegde waarde is aan de huidige klachtenprocedure.

Medewerkers en studenten die te maken krijgen met intimidatie, pesten, discriminatie en ander ongewenst gedrag kunnen zich op dit moment melden bij de vertrouwenspersonen. Zij werken op basis van geheimhouding en kunnen geen vervolgstappen ondernemen zonder toestemming van de melder. In 2018 concludeerde het Lokaal Overleg al dat de vertrouwenspersonen in het geval van arbeidsconflicten en meldingen over directe leidinggevenden onvoldoende mandaat hebben om adequaat te handelen. Dat een ombudspersoon niet te maken heeft met dezelfde restricties als de vertrouwenspersonen en naar eigen inzicht kan opereren, zou een argument kunnen zijn voor het aanstellen van een ombudsman of -vrouw.

Het blijft vooralsnog onduidelijk of zo’n ombudspersoon zich alleen op personeelsbeleid zal richten, of ook op studentenzaken.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.