Collegevoorzitter Koen Becking: ‘Trots op saamhorigheid’

Collegevoorzitter Koen Becking: ‘Trots op saamhorigheid’

Een lege campus, medewerkers die thuiszitten, studenten die online colleges volgen. De coronacrisis heeft het aangezicht van Tilburg University ingrijpend veranderd. Hoe houdt de universiteit zich in deze bizarre tijden? Collegevoorzitter Koen Becking is geraakt door de enorme inzet van medewerkers en studenten.

Koen Becking - foto Jack Tummers

Koen Becking – foto Jack Tummers

Becking mag dan wel collegevoorzitter zijn, ook voor hem gelden de maatregelen die het coronavirus moeten indammen. Dus werkt ook hij thuis en zal hij zijn kantoor in het Cobbenhagengebouw de komende tijd maar weinig zien. Hoe goed thuis te werken? Dat is ook een vraag die hem bezighoudt, maar veel tijd om daarover na te denken is er niet. ‘Het zijn ongekende tijden,’ zegt Becking aan de telefoon.

Er zijn inmiddels drie weken verstreken sinds de eerste besmetting met corona in Nederland een feit was. Hoe staat de universiteit ervoor?

‘We hebben zoiets als dit nog nooit meegemaakt. Het is echt alle hens aan dek. De ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op en er heerst veel onzekerheid. Tegelijk staan we er goed voor. Medewerkers zetten massaal de schouders eronder. Er wordt hard gewerkt om online onderwijs te faciliteren, zodat studenten hun studie zo goed mogelijk kunnen voortzetten. Verder wordt er goed samengewerkt met alle geledingen binnen de universiteit, en ook met instanties buiten de universiteit, zoals de VSNU en het ministerie van onderwijs.’

Inmiddels zijn de grootst denkbare maatregelen genomen – personeel dat thuiswerkt, studenten die thuis studeren. Geeft dat iets meer rust?

‘Vorige week was er echt sprake van crisismanagement, het was onvoorstelbaar druk. De maatregelen die zijn genomen kennen geen precedent. Deze week zien we een ander beeld. Nu iedereen thuiswerkt en studeert, komen praktische organisatievraagstukken bovendrijven: hoe zetten we dit goed neer voor een langere termijn? We krijgen dan ook veel vragen over de uitvoering.’

‘We hebben zoiets als dit nog nooit meegemaakt’

Wat zijn de meest voorkomende vragen?

‘Hoe zit het met tentamens? Kan ik nog op de campus terecht? Hoe werk ik goed thuis? En er zijn veel vragen over online onderwijs, zowel van docenten als studenten: hoe organiseer je dat? We proberen iedereen hier zo goed mogelijk bij te helpen.’

Zoals het er nu naar uitziet zal de crisis niet op korte termijn afgelopen zijn. Hoe gaat de universiteit uit deze crisis komen?

‘Dat is moeilijk te zeggen. Het hangt af van de omvang en duur van de crisis. Omdat de campus lange tijd leeg zal staan, komt er extra schoonmaak en extra beveiliging. Als deze crisis voorbij is, zal de universiteit zelf er natuurlijk nog gewoon staan. Maar de situatie vraagt veel van medewerkers en studenten. Het is niet makkelijk om alle dagen thuis te zitten, zeker niet onder deze druk. De een kan makkelijker thuis studeren of werken dan de ander. Daarnaast maken mensen zich natuurlijk ook grote zorgen. We hopen dan ook dat iedereen goed voor zichzelf en zijn naasten zorgt.’

‘Medewerkers en studenten helpen elkaar en zijn eensgezind in deze moeilijke tijden’

De universiteiten van Leiden en Maastricht hebben al aangekondigd al het fysieke onderwijs te schrappen voor de rest van dit studiejaar. Gaat Tilburg University dit ook doen?

‘Op dit moment ben ik met de voorzitters van de andere universiteiten in overleg over het al dan niet navolgen van deze maatregel. Naar verwachting komen de Nederlandse universiteiten volgende week met een gezamenlijk bericht hierover.’

Wat wilt u medewerkers en studenten nog meegeven?

‘Wij zien een enorme saamhorigheid. Medewerkers en studenten helpen elkaar en zijn eensgezind in deze moeilijke tijden. Daar zijn wij enorm trots op. Ik hoop van harte dat dat zo blijft. En kom je klem te zetten: meld je dan! Of je nu in Nederland zit, of in het buitenland, we doen ons best iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn, ook al moet er nog veel worden geïmproviseerd. Tot slot hoop ik uiteraard dat iedereen het goed maakt en in goede gezondheid verkeert.’

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.