Onduidelijkheid over teksten en tabellen in proefschrift oud-promovendus, maar geen plagiaat

Onduidelijkheid over teksten en tabellen in proefschrift oud-promovendus, maar geen plagiaat

Het is niet duidelijk geworden wie welke tekst heeft geschreven in het proefschrift van oud-promovendus Jonathan Malagón González. Toch is er volgens de Commissie Wetenschappelijke Integriteit geen sprake van plagiaat, maar van verwijtbaar onzorgvuldig handelen. ‘Er zijn onvoldoende aanwijzingen voor miskenning van auteurschap.’

Malagón at his PhD defense

Malagón tijdens de verdediging van zijn proefschrift

Malagón werd ervan beschuldigd materiaal in zijn proefschrift, dat hij in drie jaar schreef naast een drukke baan, te hebben overgenomen van studenten en ondergeschikten zonder dit correct te vermelden. Tilburg University liet de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) de kwestie onderzoeken.

Overlap in materiaal

De commissie ziet dat er inderdaad overlap is in materiaal. Het gaat om tekstalinea’s, tabellen en grafieken. ‘De CWI heeft echter niet kunnen vaststellen wie welke tekst heeft geschreven, wie welke tabellen en grafieken heeft gemaakt en wie welk aandeel daarbij heeft gehad. Hierdoor kan plagiaat niet worden vastgesteld en aangetoond.’

Helemaal ongeschonden blijft Malagón niet. In het licht van de principes eerlijkheid en zorgvuldigheid, uit de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2014, komt de commissie tot het oordeel dat er verwijtbaar onzorgvuldig is gehandeld.

Gegeven de onzekerheid over wie wat heeft geschreven, lijkt het op zijn minst een opmerkelijk oordeel. Een student pleegt plagiaat als ‘zinnen, frases, paragrafen en zelfs ideeën’ van anderen gebruikt worden zonder de oorspronkelijke auteur te vermelden. ‘Er is al sprake van plagiaat als slechts een regel zonder bronvermelding is aangehaald’ waarschuwt de universiteit op haar website. Gelden er andere regels voor wetenschappers?

‘De CWI heeft niet kunnen vaststellen wie welke tekst heeft geschreven’

Het zit volgens de CWI in ieder geval anders. Gesprekken met Malagón en de studenten hebben volgens de commissie onvoldoende aanwijzingen gegeven dat auteurschap ‘miskend’ is. Het advies van de CWI is ‘voor een belangrijk deel’ gebaseerd op die gesprekken. Er moet volgens het College van Bestuur uitgegaan worden van de ‘getrouwheid van die verklaringen.’

Intensieve samenwerking met studenten

Wat er dan wel is gebeurd, dat er zoveel onduidelijkheid kon ontstaan? Malagón werkte bij de voorbereiding van zijn proefschrift ‘intensief’ samen met studenten. Dit had hij in zijn proefschrift, en aan zijn promotoren, kenbaar moeten maken volgens de CWI.

Ook had hij zijn promotoren moeten laten weten dat de studenten toestemming hadden om, onder zijn begeleiding, over een deel van het proefschrift een masterscriptie te schrijven.

Inmiddels heeft Malagón volgens de CWI erkend dat hij in zijn proefschrift ‘explicieter’ had moeten melden ‘dat de studenten onder zijn begeleiding masterscripties hebben geschreven die zijn gebaseerd op het proefschrift.’ 

Het College van Bestuur neemt het advies van de CWI over en neemt enkele maatregelen. In een bijlage bij het proefschrift moet een verwijzing worden opgenomen naar het adviesrapport van de commissie. Per hoofdstuk moeten bovendien de namen van de studenten vermeld worden die betrokken waren bij de inhoudelijke voorbereiding ervan.

Wanneer iets plagiaat is

Een wetenschapper die plagiaat pleegt. Zelfs als alles erop lijkt te wijzen, komt een Commissie Wetenschappelijke Integriteit zeer zelden tot dat oordeel. Er blijkt steeds weer sprake te zijn van een bijzondere situatie, die zo’n zwaar oordeel niet zou rechtvaardigen.

Maar hoe ver moet het komen, wanneer is er dan wel sprake van plagiaat? Het CvB heeft deze vraag meerdere keren gehad en is van plan een commissie in te stellen die zich hierover buigt.

Belangrijke econoom

Malagón schreef zijn proefschrift aan Tilburg University in drie jaar tijd terwijl hij werkte als vice-president van de Colombian Banking Association. Hij verdedigde zijn proefschrift op 1 december 2017. Toen was Malagón al een belangrijk figuur. Latin Trade Magazine beschreef hem destijds als een van de belangrijkste economen van Latijns-Amerika en voorspelde een ministerpost voor de jonge promovendus. Die voorspelling kwam niet veel later uit.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.