Nu ook promovendipsycholoog op Tilburg University

Promovendi van Tilburg University die kampen met stress, sombere gevoelens of andere mentale problemen kunnen sinds deze maand terecht bij een psycholoog speciaal voor PHD’s. Het gaat vooralsnog om een pilot van twee jaar.

Beeld: pexels.com/energepic.com

Beeld: pexels.com/energepic.com

De promovendipsycholoog is er voor alle promovendi van Tilburg University die last hebben van psychische klachten veroorzaakt door het promotieproces of die er direct effect op hebben”, staat er op de webpagina met informatie over de pas aangestelde PHD-psycholoog. Wie worstelt met faalangst, concentratieproblemen of uitstelgedrag kan sinds 1 april hulp inroepen van psycholoog Annelies Aquarius. Naast haar werk als studentenpsycholoog staat zij nu ook één dag per week klaar voor promovendi.

Na aanmelding volgt er eerst een intakegesprek. Normaal gesproken één op één op de campus, maar in deze tijden van corona gebeurt dat telefonisch. Afhankelijk van de hulpvraag volgen er daarna nog maximaal vier gesprekken. Als er sprake is van meervoudige problematiek of suïcidaliteit kan Aquarius cliënten doorverwijzen naar een andere hulpverlener die meer specialistische zorg kan bieden.

Voorstel afgewezen

Vanzelfsprekend is het niet dat er nu ook op de Tilburgse campus een psycholoog speciaal voor promovendi werkzaam is. Een jaar geleden werd het voorstel van medewerkersfractie Onafhankelijken om, in navolging van TU Delft en universiteit Utrecht, ook op Tilburg University een promovendipsycholoog aan te stellen nog afgewezen door het universiteitsbestuur.

Terwijl uit verschillende onderzoeken al was gebleken dat een promotietraject vaak gepaard gaat met diverse mentale klachten zoals depressie, burn-out en slaapproblematiek.

De bijzondere positie van promovendi in de academische wereld is daarvan een belangrijke oorzaak, vertelde Anna Berti Suman van Fractie Onafhankelijken en zelf promovenda bij de rechtenfaculteit.

“Je moet in vier jaar tijd een gedegen onderzoek afleveren. Je bent geen student meer, maar ook nog geen gevestigde en onafhankelijke academicus. Bovendien zijn er veel gegadigden voor een wetenschappelijke carrière. Er heerst een stevige competitie, je moet je onderscheiden van de rest. Dat veroorzaakt een hoge druk om te presteren. En ondanks het harde werken is het nog helemaal niet zeker of je na het voltooien van je proefschrift ook daadwerkelijk een positie op de universiteit verwerft.”

De drempel om hulp te zoeken is hoog onder promovendi, constateerde Fractie Onafhankelijken tijdens een OOI (Onderwijs Onderzoek en Impact)- vergadering. Als duidelijk is dat ze terecht kunnen bij een hulpverlener die gespecialiseerd is in problemen van jonge onderzoekers, dan werkt dat drempelverlagend. Tijd dus om deze mogelijkheid ook toegankelijk te maken voor Tilburgse PHD’s, aldus Fractie Onafhankelijken. Het universiteitsbestuur zag daar echter weinig in.

“Een promotietraject gaat vaak gepaard gaat met diverse mentale klachten zoals depressie, burn-out en slaapproblematiek”

“Onze promovendi kunnen gewoon terecht bij de studentenpsycholoog of bedrijfsarts, die zijn ook thuis in zaken die in de academische wereld spelen”, luidde het antwoord van Emile Aarts. “Je kunt problemen ook oplossen door promovendi aan te moedigen hun ervaringen met elkaar te delen en zo te leren van elkaar.”

En daarmee leek de kous af.

De ommekeer

Die afwijzende houding veranderde na een presentatie van de Delftse PHD-psycholoog, Paula Meesters. Al jaren voert zij gesprekken met promovendi die ondersteuning nodig hebben. Ook organiseert ze groepsbijeenkomsten waarin deelnemers handvatten krijgen om beter om te kunnen gaan met bijvoorbeeld stress en perfectionisme

Op uitnodiging van de Onafhankelijken vertelde Meesters tijdens een OOI- bijeenkomst over de moeilijkheden van promovendi en wat de waarde is van een hulpverlener die zich specifiek inzet voor deze groep.

Het bestuur was duidelijk onder de indruk. De rector concludeerde dat het wellicht toch goed is dat ook Tilburgse promovendi meer mentale ondersteuning krijgen.

Annelies Aquarius

Annelies Aquarius

Een paar maanden later diende Fractie Onafhankelijken wederom een voorstel in waarin zij de universiteit opriep om een pilot te starten. Deze keer viel dat wel in vruchtbare aarde. En zo geschiedde. De komende twee jaar zal Annelies Aquarius één dag per week klaarstaan voor Tilburg University- promovendi.

Fractie Onafhankelijken is verheugd dat deze dienst er nu toch is gekomen voor Tilburgse promovendi. Dat laat Berti Sumans opvolgster, Lera Atrokhova desgevraagd aan Univers weten. “Ik denk dat veel promovendi baat zullen hebben bij een toegewijd luisterend oor. Juist in tijden waarin onderzoeksprojecten stagneren door de beperkingen door COVID-19 en het gedwongen thuiswerken extra (of nieuwe) psychologische druk kan veroorzaken.”

Wel benadrukt ze dat duidelijke communicatie nodig is, zodat promovendi de weg naar Aquarius ook echt weten te vinden. Voor de toekomst is het verder volgens Atrokhova belangrijk om te onderzoeken of en hoeveel promovendi er uiteindelijk naar de psycholoog gaan en hoe ze die hulp hebben ervaren.

Hulp nodig?

Promovendi die behoefte hebben aan advies of een luisterend oor kunnen zich aanmelden voor een gesprek met Annelies Aquarius door een mail te sturen naar phd-psychologist@tilburguniversity.edu.

 

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.