CvB: proctoring gaat door, maar bij minder tentamens

Het College van Bestuur maakt vandaag bekend de inzet van proctoring aan Tilburg University op beperkte schaal voort te zetten. In een nieuwe verklaring erkent het College de zorgen die de afgelopen dagen door docenten en studenten werden geuit, maar laat in het midden welke tentamens met de omstreden digitale methode zullen worden afgenomen.

Beeld Pixabay

Beeld Pixabay

In een update die vandaag op de TiU-website verscheen, laat het College van Bestuur weten dat het na recente ontwikkelingen heeft besloten om online surveillance tijdens examens alleen in te zetten voor “een beperkte groep tentamens”. Daarnaast wordt beperkte inzet van omstreden aspecten van ‘proctoring’ beloofd, en herhalen het CvB en de voorzitters van de examencommissies de boodschap dat online surveillance nodig is om de waarde van TiU-diploma’s te garanderen.

Digitale tentaminering via het programma Proctorio kreeg de afgelopen weken veel kritiek te verduren, voornamelijk omdat het gebruik van het programma een grote inbreuk vereist op de privacy van de deelnemer aan het tentamen. Voor de start van het tentamen moet deze een video uploaden van de ruimte waarin hij of zij zich bevindt. Ook kwam er kritiek op de functies van het programma om door middel van overname van o.a. webcam, microfoon en toetsenbord, persoonlijke data te verzamelen, zoals hoofd- en oogbewegingen. Het CvB belooft nu die laatste mogelijkheden niet te gebruiken, en garandeert dat de opslag van andere data maximaal een maand zal duren.

Nog veel onduidelijk

Om welke groep tentamens het specifiek gaat, wordt uit het persbericht niet duidelijk. “Online proctoring [zal] enkel worden ingezet bij erkende sleutelvakken met kennisgerichte tentamens’’, luidt de algemene beschrijving. Die vakken moeten cruciaal zijn voor het behalen van het diploma, of qua timing dicht in de buurt van het diploma zitten. Derdejaars bachelorvakken lijken daarmee bijvoorbeeld eerder in aanmerking te komen voor een digitaal gesurveilleerd examen dan eerstejaarsvakken, maar dit kan niet met zekerheid gezegd worden.

Het College van Bestuur was vandaag niet bereikbaar voor meer uitleg of concretere informatie over de aangekondigde aanpassingen. Het zijn dan ook de faculteiten en opleidingsdirecteuren die nu beslissingen moeten nemen. Ook lijken zij met richtlijnen voor vervangende of alternatieve tentamenvormen, waar door studenten om werd gevraagd, te moeten komen.

Kritiek van alle kanten

Daarmee wordt er vooralsnog geen gehoor gegeven aan de oproep van de petitie ‘Stop the proctoring exams at Tilburg University’, die psychologiestudent Naomi de Lenge op 17 april startte. In de petitie wordt de universiteit uitdrukkelijk gevraagd om alternatieven te bedenken, zoals open boek-tentamens, vervangende schrijfopdrachten en mondeling examens. De petitie werd meer dan 4500 keer ondertekend en was landelijk in het nieuws.

De update op de TiU-website komt dan ook niet uit het niets, meer studenten roerden zich. Ook de studentvertegenwoordigers van de opleidingscommissie van Liberal Arts and Sciences lieten van zich horen. Zij stuurden aan het begin van deze week een open brief naar de de faculteitsraad van TSHD. In de brief, die in handen is van de redactie van Univers, wordt onder meer gesteld dat Proctorio niets anders is dan spyware, die zorgt voor “een systematische invasie [is] van de privacy van studenten”.

De discussie rond de inzet van proctoring hield de ook het academisch personeel bezig. Afgelopen vrijdag besloot Tilburg Law School om, nadat aan deze faculteit het eerste proeftentamen plaatsvond, niet door te gaan met het programma Proctorio. Docenten van verschillende faculteiten spraken zich expliciet uit tegen proctoring. Zo stelden Anton ten Klooster (TST) en Linnet Taylor (TLS) dat de universiteit de relatie met de studentengemeenschap ernstig op het spel zet door proctoring aan hen op te dringen.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.