In memoriam: Joep Aarts (1952–2020)

Op 29 mei jl. is Joep Aarts na een plots zeer kortstondig ziekbed overleden op 68-jarige leeftijd. Zijn familie typeerde hem als een man met een groot hart, een betrokken vader, trotse opa en bevlogen onderwijzer met een grenzeloze liefde en zorg voor alles wat leefde. Zo heb ik hem ook leren kennen.

Joep Aarts

Joep Aarts

Na de havo startte Joep Aarts met de lerarenopleiding in Aardrijkskunde en Geschiedenis op het Mollerinstituut, nu genoemd Fontys, om vervolgens te onderwijzen aan het Odulphuslyceum in Tilburg. Echter had hij nog steeds de behoefte om zich verder te ontwikkelen. Op 35-jarige leeftijd besloot hij nog een opleiding Rechten te volgen. Dit was het begin van een mooie tijd bij de Universiteit van Tilburg. Op 28 maart 1996 publiceerde het universiteitsblad Univers een artikel dat perfect Joep’s ambitie, betrokkenheid bij studenten en zijn persoonlijke ontwikkeling weerspiegelt.

Joep was docent Staats- en Bestuursrecht en avondrector van 1990 tot 2000. Als avondrector was hij met name verantwoordelijk voor de deeltijdopleiding Rechten. Hij begreep de intrinsieke motivatie en intellectuele prikkel van zijn studenten heel goed en wat dit zowel inhoudelijk als organisatorisch betekende voor de opleiding. Tegelijkertijd begon hij ook aan een promotieonderzoek op het gebied van natuurbescherming en recht. Zijn loopbaan reflecteert zijn passie voor onderwijs, zijn oneindige begeerte naar kennis en zijn nieuwsgierigheid.

Ik herinner me Joep als een gedreven man met een warme persoonlijkheid die oprecht geïnteresseerd was in andere mensen en de wereld om hem heen. Zijn interesses in geschiedenis, natuur en taal waren uitermate breed georiënteerd. Zijn boeiende manier van spreken en enthousiasme waren heel aanstekelijk.

Joep had een prachtige visie op onderwijs en emancipatie die hij met succes aan mij heeft overgebracht. Hij heeft mij veel wijsheid meegegeven om waarde en glans van scholing te leren begrijpen en geleerd dat hoog in rangordes staan geen doel op zich is. Zijn belevenissen in de academische wereld deelde hij graag en dit heeft mij veel inzichten en doorzettingsvermogen gebracht.

Ik ben Joep ook persoonlijk diep dankbaar voor het ouderschap dat hij mij toevertrouwde. Deze unieke steun heeft mij enorm geholpen om bijvoorbeeld mijn middelbaar onderwijs af te ronden. De aanhoudende betrokkenheid, veiligheid en vertrouwdheid zijn mij zeer dierbaar. Zijn mooie verhalen en grappen aan de borreltafel met de gezelligheid van de dieren eromheen zijn hele fijne herinneringen. Vanaf nu, op mijn verjaardag, hef ik ook het glas op de wijsheid en de warmte die Joep mij heeft gegeven.

Mijn gedachten zijn bij Sophie, Marieke en Willem, Tijn en Thur, Sebastiaan en Lieke, en de rest van de familie en vrienden.

Charisma Hehakaya, PhD Candidate Division of Imaging & Oncology, UMC Utrecht

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.