Studenten schrijven open brief aan CvB: ‘TiU doet te weinig tegen racisme’

Studenten schrijven open brief aan CvB: ‘TiU doet te weinig tegen racisme’

Ruim zestig studenten, docenten en alumni hebben een open brief ondertekend die gericht is aan het College van Bestuur. Ze vinden dat Tilburg University zich moet mengen in de maatschappelijke discussie over racisme. De universiteit heeft volgens hen tot nu toe niet eens de moeite genomen om op de situatie te reageren.

Open Letter for an Anti-Racist University

Open Letter for an Anti-Racist University

Tilburg University heeft als toonaangevend onderwijsinstituut een vooraanstaande rol binnen onze maatschappij en draagt bovendien het motto ‘understanding society’. Volgens de ondertekenaars van de Open Letter for an Anti-Racist University maakt de universiteit die rol niet waar.

De universiteit is een internationale en multiculturele plek die een sociale verantwoordelijkheid draagt, zo staat in de brief. Het is dan ook belangrijk dat de universiteit, juist in deze tijd, benadrukt dat ze achter gekleurde studenten en medewerkers staat en zich publiekelijk en ondubbelzinnig uitspreekt tegen racisme.Tilburg University “heeft niet alleen gefaald om op een cruciaal moment haar standpunt tegen racisme te uiten”, ook haar beleid is volgens de brief verontrustend. Er wordt op gewezen dat ras slecht oppervlakkig genoemd wordt in de Gender & Diversity Roadmap en dat het woord racisme er überhaupt niet in voorkomt. En dat terwijl “mensen van kleur ernstig ondervertegenwoordigd zijn in onderwijzend personeel.”

In de brief wordt het CvB daarom verzocht de Roadmap te herzien, om institutioneel racisme en discriminatie op grond van ras expliciet en serieus aan te pakken. Ook moet er volgens de ondertekenaars meer geld komen om de aanpak van racisme te integreren in het onderwijs en om het gesprek over de rol van ras in onze samenleving te faciliteren.

TiU verwerpt iedere vorm van racisme en discriminatie

In een reactie aan Univers laat het college weten begrip te hebben voor de terechte zorgen die de samenleving heeft naar aanleiding van de wereldwijde antiracisme demonstraties.

“Onze universiteit verwerpt iedere vorm van racisme en discriminatie en staat voor diversiteit en inclusie. In onze Code of Conduct is duidelijk verwoord dat we samen werken op basis van respect voor iedereen. Ons beleid is sinds jaren op dit uitgangspunt gebaseerd. Zeker, we zijn er nog niet. Daarom scherpen we onze maatregelen voortdurend aan.”

De volledige reactie van het CvB is onderaan dit artikel te lezen.

Protesten

Eind mei kwam de zwarte Amerikaan George Floyd om het leven tijdens een arrestatie in Minneapolis. Sindsdien is er een wereldwijde golf aan protesten tegen (institutioneel) racisme en politiegeweld. Ook in Tilburg werd er door honderden mensen gedemonstreerd.

Volledige reactie College van Bestuur op de open brief

“Het College van Bestuur heeft kennisgenomen van de brief van een groep studenten naar aanleiding van de wereldwijde antiracisme demonstraties. Wij begrijpen de terechte zorgen die leven en waarderen de betrokkenheid van onze studenten zeer.

Tilburg University heeft als motto Understanding Society. Dat betekent niet alleen dat wij als staf, studenten, medewerkers en bestuurders van de universiteit de samenleving willen begrijpen, maar ook dat we er actief een positieve bijdrage aan willen leveren. Dat is eens te meer belangrijk na de protesten volgend op de gewelddadige dood van George Floyd en de wereldwijde pandemie.

Onze universiteit verwerpt iedere vorm van racisme en discriminatie en staat voor diversiteit en inclusie. In onze Code of Conduct is het duidelijk verwoord dat we samen werken op basis van respect voor iedereen. Ons beleid is sinds jaren op dit uitgangspunt gebaseerd. Zeker, we zijn er nog niet. Daarom scherpen we onze maatregelen voortdurend aan.

Voorbeelden van ons beleid zijn: een aanbod van trainingen over cross cultural competences & intercultural communication aan de staf Personeelszaken en aan wetenschappelijke teams; ons diversiteitsbeleid dat nadrukkelijk gericht is op het aantrekken van meer vrouwen in wetenschappelijke functies; het bespreekbaar kunnen maken van discriminatie in commissies van elke divisie; de beschikbaarheid van bystander trainingen tegen ongewenst gedrag; een grote diversiteit aan studie- en studentenverenigingen; en ons lidmaatschap van organisaties zoals Workplace Pride voor verbetering van rechten van LHBTI’s.

Deze lijst is niet uitputtend, maar dient ter illustratie, meer voorbeelden zijn op onze site te vinden. Medewerkers en studenten die op welke manier dan ook hinder ondervinden van discriminatie, kunnen daarvoor terecht bij een klachtencommissie.

Het College van Bestuur zet zich in voor een diverse en inclusieve universitaire gemeenschap en ziet dat onze docenten en studenten dat in hun onderwijs en onderzoek ook nadrukkelijk doen. Wij juichen dat zeer toe. Zie bijvoorbeeld het essay van prof. Kutlay Yagmur en het lange interview met prof. Jan Blommaert op de homepage.

Wij begrijpen dat collega’s en studenten van onze universiteit zich onmachtig, verdrietig, boos en ongezien kunnen voelen. Samen werken we aan een veiliger klimaat zonder racisme.”

Collegevoorzitter Koen Becking, namens het College van Bestuur

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.