Niet alle TiU-studentmedewerkers krijgen doorbetaald

Zo ben je tafels aan het sjouwen in tentamenzalen, help je een wetenschapper bij het verzamelen van onderzoeksdata of geef je voorlichting. En zo gaat de universiteit op slot door de coronacrisis, waardoor je werk geheel of gedeeltelijk wegvalt. Wanneer betaalt Tilburg University studentmedewerkers door en wanneer niet?

geld

Door de coronacrisis komen sommige studenten financieel in de problemen. Werk is er niet meer, of minder. Zo ook voor studenten die werken voor de universiteit. Niet allemaal weten ze waar ze aan toe zijn, of waar ze recht op hebben. Aan de Radboud Universiteit Nijmegen gingen geluiden op om de eigen studentmedewerkers tenminste door te betalen, maar daar wil de universiteit zelf niks van weten.

Ook aan Tilburg University worden niet alle studenten doorbetaald, blijkt uit een reactie van Human Resources (HR) op vragen van Univers. Studenten met vaste uren of een vaste arbeidsomvang hoeven zich het minste zorgen te maken, laat de afdeling weten. Zij krijgen doorbetaald. Het gaat vooral om student-assistenten.

De coronacrisis heeft volgens HR niet al het werk onmogelijk gemaakt. Van de studenten met een oproepcontract konden sommigen de afgelopen tijd doorwerken. Zoals studenten die ondersteunen bij het Marketing & Recruitment Service Center en Academic Services, en die ‘administratieve werkzaamheden verrichten die vanuit huis kunnen plaatsvinden.’

Voor sommige studenten met een oproepcontract viel het werk echter helemaal weg. Het gaat volgens HR bijvoorbeeld om studenten die voorlichting geven op middelbare scholen en de ‘tentamensjouwers’. Dit werk is incidenteel en onregelmatig, aldus HR, het gaat om ‘piekperioden’. En als er geen werk is, dan is er op grond van artikel 2.3 lid 12 van de CAO ook geen recht op loon. Alleen voor diensten die binnen vier dagen voor aanvang zijn ingetrokken is er, conform de wet, nog betaald. Andere reeds ingeroosterde diensten vervallen zonder vergoeding.

Niet alle student-medewerkers zonder vast contract zijn de dupe. Als ze het afgelopen jaar ‘structureel en substantieel’ zijn ingezet en op 10 maart 2020 (toen de corona-maatregelen ingingen) langer dan zes maanden in dienst waren, wordt er doorbetaald op basis van het gemiddelde aantal uren in het voorafgaande jaar, aldus HR. ‘Voorwaarde is wel dat zij beschikbaar waren en blijven voor werk of vervangende werkzaamheden.’

Er moet volgens HR gedacht worden aan baliemedewerkers van het sportcentrum, zij werken tussen de 50 en 124 uur per maand, of aan student-BHV’ers, zij werken tot 85 uur per maand. De universiteit werkt aan deze oplossing, het ‘vergt eerst nog veel rekenwerk’, en gaat de betreffende studenten hierover informeren.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.