Radboud Universiteit vecht macht bisschoppen aan in rechtbank

Radboud Universiteit vecht macht bisschoppen aan in rechtbank

Nederlandse bisschoppen hebben de afgelopen jaren dwarsgelegen bij de benoeming van nieuwe leden van het stichtingsbestuur van de Radboud Universiteit. De afgelopen maand liepen de gemoederen zo hoog op dat het bestuur van de stichting naar de rechter is gestapt. Ook het stichtingsbestuur van Tilburg University wilde actie ondernemen tegen de goedkeuring van de kerk.

 
Illustratie: Pascal Tieman

Illustratie: Pascal Tieman

 

Het bestuur van de Radboud Universiteit wordt, net als bij Tilburg University, gecontroleerd door een stichtingsbestuur. Die stichting fungeert niet alleen als Raad van Toezicht, zoals bij andere universiteiten het geval is, maar waakt ook over de katholieke identiteit van de universiteit.

Niet katholiek genoeg

Om die geloofsidentiteit te waarborgen worden de leden van het stichtingsbestuur benoemd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Daarin zitten alle (hulp)bisschoppen van Nederland. Doordat zij het uiteindelijke veto over de benoeming hebben, beslissen zij indirect ook over (de samenstelling van) het bestuur van de universiteit zelf. Daar ging het bij de Radboud Universiteit mis.

Dit jaar werd bekend dat Nederlandse bisschoppen vijf benoemingen voor het stichtingsbestuur hebben tegengehouden omdat de kandidaten niet katholiek genoeg waren. Volgens het universiteitsblad Vox konden daardoor vijf vacatures niet worden ingevuld. Sindsdien heeft het stichtingsbestuur één lege zetel. Na meerdere pogingen de situatie te verbeteren, stapte het bestuur naar de rechter om te eisen dat de goedkeuring van de kerk verdwijnt.

Koers stichtingsbestuur TiU keerde 180 graden na vertrek oud-voorzitter

“Toen de zaak bij ons begon op te spelen heb ik ook contact gehad met mijn collega Jan Hommen, de voorzitter van de stichting die toeziet op de Tilburg University,” vertelt voorzitter van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), Loek Hermans. “Wij hadden samen actie willen ondernemen.” Toen Hommen plotseling opstapte, was daar geen sprake meer van.

Zijn opvolger, Hugo Reumkens, is streng katholiek en zou beter liggen bij Aartsbisschop Wim Eijk. Bovendien kwam de wisseling van de wacht in het stichtingsbestuur vlak voor het  vertrek van voormalig rector magnificus Emile Aarts. Zijn contract werd – hoogst ongebruikelijk – niet verlengd, waardoor hij per 1 juni 2019 moest aftreden.

Aarts stelde vorig jaar in ScienceGuide dat hij het einde van zijn rectoraat te danken had aan het vertrek van Hommen. “De wisseling van Hommen naar Reumkens is er een van iemand die vooruitkeek en over meer expansie nadacht, naar iemand met een conservatieve katholieke agenda. Daar zit de essentie, in die wisseling,” zei Aarts toen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.