CvB overweegt tentamens op zaterdag

Het College van Bestuur van Tilburg University overweegt externe locaties te huren voor tentamens. Ook kijken ze naar een mogelijkheid om op zaterdag te tentamineren. Vanwege de coronacrisis kunnen tentamens niet fysiek plaatsvinden. De universiteit is bang dat de kwaliteit van de diploma’s daaronder zal lijden.

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

De zorgen werden vorige week geuit tijdens de universiteitsraad. Volgens rector magnificus Klaas Sijtsma moet het onderwijs daarom zoveel mogelijk fysiek plaatsvinden. Dat geldt ook voor tentamens, waarbij surveillanten in levenden lijve aanwezig zullen zijn.

Vanwege de coronamaatregelen en de verplichte 1,5 meter afstand kan er slechts een beperkt aantal studenten tegelijkertijd in een ruimte. Om toch zoveel mogelijk onderwijs en tentamens fysiek te laten plaatsvinden verkent de universiteit andere mogelijkheden, zoals het huren van externe locaties en het maken van tentamens op zaterdag. Dat heeft vice-voorzitter van het College van Bestuur Paulina Snijders aan de universiteitsraad laten weten.

De woordvoerder van Tilburg University, Tineke Bennema, bevestigt dat de universiteit in verband met corona verschillende locaties aan het onderzoeken is. Of tentamens ook op zaterdagen plaats gaan vinden, wist de woordvoerder nog niet te zeggen.

‘Proctoring verbetert onderwijskwaliteit niet’

De universiteit voelt zich gevangen vanwege de situatie met het coronavirus. Fysiek onderwijs en fysieke tentamens zijn niet mogelijk. Daarom moest er geroeid worden met de riemen die men had. Om tentamens toch door te kunnen laten gaan en fraude te beperken, werd Proctorio in het leven geroepen.

Maar op het online surveillance programma kwam veel kritiek van studenten. Volgens vele werd het programma aan hen opgedrongen en vereiste het een grote inbreuk op de privacy. Zo moesten deelnemers van tentamens voor de start een video uploaden van de ruimte waarin men zich bevond. Ook kon het programma hoofd- en oogbewegingen vastleggen.

Ook de universiteit keert Proctorio nu langzaam de rug toe, zo blijkt uit de woorden van de rector magnificus tijdens de universiteitsraad. “Persoonlijk zie ik niet in hoe proctoring de onderwijskwaliteit verbetert,” aldus Sijtsma.

Volgens docenten biedt het online surveillanceprogramma wel degelijk mogelijkheden en zijn de alternatieven voor proctoring een stuk ‘vervelender’.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.