Universiteit verbaasd over beperking kamerwoningen in Tilburg: “Reden om woonprojecten versneld te realiseren”

Universiteit verbaasd over beperking kamerwoningen in Tilburg: “Reden om woonprojecten versneld te realiseren”

Studenten hadden in Tilburg vaak al moeite om een kamer te vinden, en dat kan erger worden. Eengezinswoningen mogen van de gemeente het komende jaar niet meer verbouwd worden tot kamerwoningen. Tilburg University verbaast zich over de maatregel. “Wij waren hiervan niet op de hoogte.”

Beeld Google Maps

Het komende jaar geeft de gemeente Tilburg geen nieuwe vergunningen af die de verhuur van eengezinswoningen aan drie of meer personen (vaak studenten) mogelijk maakt. Het omzetten van eengezinswoningen naar kamerverhuur lijkt de afgelopen tijd een vlucht te nemen. “Vele tientallen Tilburgse woningen werden de afgelopen maanden opgekocht en omgebouwd tot kamerwoningen en daarna verhuurd aan studenten of arbeidsmigranten,” vertelt een woordvoerder van de gemeente.

“Dat is een probleem, want daarmee neemt het aantal betaalbare woningen voor andere woningzoekenden af.” Uit een recente bevolkingsprognose van de provincie Noord-Brabant blijkt dat de bevolking harder gaat groeien dan voorspeld. Het al schaarse woningaanbod wordt dus nog ontoereikender. De huizen die er nog zijn, zijn hard nodig voor starters op de woningmarkt.

Bovendien krijgt de gemeente steeds vaker te maken met bezwaarprocedures van mensen die overlast ervaren van kamerbewoners in hun straat. Er is vaak sprake van een conflict in levensstijl (zie kader). “Denk aan mensen die een ritme hebben van ‘vroeg naar bed en vroeg er weer uit’, tegenover een student die pas laat op gang komt en langer doorgaat”, aldus de woordvoerder. “Maar ook klachten over de staat van de woning of de tuin en de vele fietsen voor de deur, komen voorbij.”

Overlast

Uit een eerdere analyse van de gemeente Tilburg over het aantal overlastmeldingen tussen januari 2015 en juni 2019, bleek dat over kamerverhuurpanden relatief vaak overlastmeldingen worden gedaan. Dit betrof in deze periode 58 procent van de kamerverhuurpanden met tien of meer bewoners en 30 procent van de kleinere kamerverhuurpanden, tegenover 9 procent van de reguliere woningen.

Universiteit is verbaasd

Ook Tilburg University vindt dat de kwaliteit van wonen in een buurt belangrijk is. “Dat staat natuurlijk voorop,” zegt woordvoerder Tineke Bennema. “Het terugdringen van overlast is heel belangrijk. Dat geldt net zo goed voor studenten als voor alle andere inwoners van de stad.”

Maar de maatregel komt voor de universiteit als een onaangename verassing. “Wij waren hiervan niet op de hoogte,” zegt Bennema. En dat terwijl de universiteit “nog volop in gesprek” is met de gemeente over “betere woonruimte voor studenten”. Daar moet een convenant voor komen.

Het probleem met de studentenhuisvesting in Tilburg is onverminderd groot

TiU-woordvoerder Tineke Bennema

De universiteit is niet blij met het nieuwe gemeentebeleid. “Het probleem met de studentenhuisvesting in Tilburg is onverminderd groot. Juist woningdeling kan een oplossing zijn om ook op korte termijn studentenwoningen toe te voegen in het betaalbare segment. Studenten willen ook graag prettig wonen in Tilburg, de stad die bekend staat als studentenstad, juist in gedeelde woningen.”

Geen woningen verbouwen maar kantoorpanden

De gemeente benadrukt dat dit nieuwe beleid niet betekent dat Tilburg geen oog heeft voor tekorten aan huisvesting voor studenten en arbeidsmigranten. “Deze maatregel is niet bedoeld om studenten te pesten. Wij weten dat ook studenten moeilijk woonruimte kunnen vinden, maar wij moeten de belangen van alle Tilburgers afwegen.”

De oplossing voor het tekort aan studentenwoningen ligt volgens de gemeente niet in het ombouwen van de bestaande schaarse woningvoorraad, maar in nieuwbouw en in het transformeren van bestaande kantoorpanden. Daar zijn al plannen voor, en er zijn gesprekken met “de universiteit en andere investeerders” om die te versnellen. Het bij elkaar laten wonen van grotere groepen studenten op een centrale plek, in plaats van ze over de stad te verdelen, draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid, denkt de gemeente.

Deze maatregel is niet bedoeld om studenten te pesten

Woordvoerder gemeente Tilburg

“Er is nu nog meer reden om versneld grotere woonprojecten voor studenten te realiseren,” beaamt TiU-woordvoerder Bennema. Maar dat moet dus ook wel echt gaan gebeuren. “Er komt nu nog meer druk op het (nog af te sluiten) convenant en de opgave voor woningcorporaties om onzelfstandige en betaalbare zelfstandige eenheden te realiseren.”

Universiteitsraadsfractie Fractie Front is er ook niet helemaal gerust op. Front stelde de gemeentemaatregel aan de orde in de laatste CFI-bijeenkomst (Commissie Financiën en Infrastructuur) ­van het universiteitsbestuur. De studentenfractie vindt het idee om kantoorpanden om te bouwen tot studentenwoningen en in te zetten op nieuwbouw sympathiek, maar heeft haar bedenkingen.

“De vraag is op welke termijn dat soort projecten gerealiseerd kunnen worden,” zegt dagelijks bestuurder Demi Schaap. “Als dat pas over vijf jaar is, is het geen oplossing voor het huidige huisvestingsprobleem. Want ook dit jaar is de studentenpopulatie van Tilburg University flink gegroeid. En ondanks corona en afstandsonderwijs, willen veel studenten gewoon in de stad komen wonen.”

Van centrum naar buitenwijken

Om de druk op de leefbaarheid door toename van kamerverhuur te beperken, werd al een spreidingsbeleid opgesteld, op basis van een afstandscriterium. Kamerwoningen mogen niet binnen een straal van vijftig meter – of in enkele gevallen 25 meter – van elkaar liggen. Vanwege dit afstandscriterium kregen huiseigenaren binnen de ringbanen van Tilburg en in Tilburg-West nog maar mondjesmaat een omzettingsvergunning.

In de omliggende wijken, zoals de Reeshof en de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout waren er juist meer aanvragen en afgiftes van dit type vergunningen. “Maar dit zijn niet voor niks woonwijken buiten het centrum, die zijn minder geschikt voor dit soort bewoning en dus stuit je sneller op conflicterende levensstijlen”, aldus de woordvoerder van de gemeente.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.