De allerlaatste Vijf van Eijff

Aan al het goede komt een eind. De Vijf van Eijff stopt. Univers interviewde topeconoom Sylvester Eijffinger maandelijks over economie en wereldproblematiek.

De rubriek verwerd allengs tot een instituut. Maar nu Eijffinger zijn afscheidsrede heeft gehouden, wil hij plaats maken. Dat deed hij echter niet zonder zijn rede te eindigen met de allerlaatste Vijf, zijn vijf aanbevelingen voor de universiteit, het Stichtingsbestuur en College van Bestuur. 

Eijffinger hield vrijdagmiddag 9 oktober zijn afscheidsrede in de aula van Tilburg University. Hij sprak over ‘academisch ondernemen in tijden van crisis’. Meer dan ooit is het volgens hem belangrijk dat ook wetenschappers en docenten zoeken naar nieuwe verdienmodellen.

De coronacrisis maakt dat het universitaire bedrijf niet op dezelfde manier kan en zal blijven draaien. Internationale studenten zullen de campus veel minder bezoeken, onderwijs wordt meer online gegeven. Hoe voldoende studenten aan te trekken? En wat betekent het voor het campusleven? Oplossingen zijn er nog niet altijd.

Volgens Eijffinger kunnen we alleen tot echte oplossingen komen, wanneer we eerst de voorwaarden scheppen om wetenschappers in hun kracht te laten werken en ze aan het denken te zetten. Eijffinger noemt vijf voorwaarden en daarmee vijf aanbevelingen die hij als zijn laatste Vijf beschouwt:

1. Een veilige en zorgzame cultuur waarin de bestuurders, dus zowel het College van Bestuur, als het Stichtingsbestuur van de universiteit staan voor hun hoogleraren, docenten en medewerkers, voor wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke staf.

2. De bestuurders die uit de eigen instelling voort komen en een goed gevoel hebben voor de cultuur en signatuur van onze universiteit, dus geen passanten maar betrokken bestuurders die van de universiteit en wetenschappers houden.

3. Good governance bij de universiteit, waarbij het Stichtingsbestuur samen met het College van Bestuur de strategische keuzes maakt zoals het hoort, maar waarbij het Stichtingsbestuur vooral de open Katholieke identiteit bewaakt.

4. Compliance industry, die het academic entrepreneurship binnen de universiteit verstikt, een halt toe roepen, opdat bestuurders weer eigen verantwoordelijkheid nemen en geen cultuur ontstaat en groeit van afschuiven, afvinken en indekken.

5. Menselijke maat en het gewicht van de dingen die ertoe doen herstellen, wij zijn een bijzondere universiteit vanuit de open Katholieke identiteit met een cultuur van zorgzaamheid voor elkaar en voor de aarde die ons is toevertrouwd.

Zal het echt de allerlaatste keer zijn dat Eijffinger gevraagd of ongevraagd van zich laat horen? Als redactie van Univers betwijfelen we dat en blijf hij altijd welkom. We wensen hem het allerbeste emeritaat.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.