Aarts: ‘Minder katholieke invloed en moderner bestuur zal TiU goed doen’

Aarts: ‘Minder katholieke invloed en moderner bestuur zal TiU goed doen’

Na bijna honderd jaar mag de Radboud Universiteit zich niet langer een katholieke instelling noemen. Tilburg University is daarmee de laatste universiteit waar bisschoppen formeel invloed op hebben. Maar hoe lang nog?

Foto: Pixabay

“Ik heb geen aanwijzingen dat we in Tilburg de Radboud Universiteit achternagaan,” zegt Marcel Sarot, die tot september decaan was van Tilburg School of Catholic Theology. “Naar mijn weten hebben wij geen problemen gehad met het aanstellen van leden binnen het Stichtingsbestuur.”

Emile Aarts spreekt dat tegen. Volgens de voormalig rector magnificus van Tilburg University is er in het verleden ook in Tilburg sprake geweest van het afwijzen van kandidaatleden voor het Stichtingsbestuur. Hij pleit er dan ook voor om de discussie over de invulling van het predicaat katholiek meer in de openheid te voeren, zodat niet alleen de bisschoppen en bestuurders daar zeggenschap over hebben, maar ook de academische gemeenschap in de meest brede zin.

Volgens Aarts hebben beide universiteiten in het verleden met elkaar opgetrokken om op een verstandige manier de bestuurlijke invloed van de bisschoppen bespreekbaar te maken en te beperken waar dat wenselijk werd geacht. “Het huidige Stichtingsbestuur van Tilburg University heeft dit overleg niet voortgezet.”

De voormalig rector magnificus en hoogleraar computer science hoopt dat de kerk in de toekomst toch minder invloed zal hebben op het bestuur van de universiteit. “Ik spreek de hoop uit dat de partijen elkaar vinden in het bedenken van een meer hedendaagse aansturing van de universiteit, waarbij de bisschoppen minder bestuurlijke invloed uitoefenen.” Volgens Aarts zal dat “de kwaliteit van het bestuur van de universiteit ten goede komen.”

Tilburg University laatste universiteit met bijzondere status

Tilburg University wordt door de overheid gezien als een bijzondere en levensbeschouwelijke universiteit. Hoger onderwijsinstellingen die in deze categorie vallen hebben geen Raad van Toezicht, die wordt benoemd door de minister van Onderwijs. In plaats daarvan bestaat er een Stichtingsbestuur, waarin bisschoppen meebeslissen over de benoemingen van leden.

Ook de Radboud Universiteit Nijmegen behoorde tot voorkort in deze categorie. Een aantal voorgedragen leden voor het Stichtingsbestuur van de Nijmeegse Universiteit werd door de bisschoppen echter geweigerd. Volgens hen waren de potentiële leden ‘niet katholiek genoeg’.

Vacatures konden daardoor al geruime tijd niet meer ingevuld worden. De Ondernemingskamer besliste in juli dat het bestuur daarom zelf nieuwe leden aan mocht wijzen. Dat zorgde voor onvrede bij de katholieken. Als laatste middel besloten zij het predicaat ‘katholiek’ in te trekken.

Niet alle bestuurders hoeven katholiek te zijn

Marcel Sarot

“We zijn nu helaas de enige katholieke universiteit in Nederland, maar daarmee heb je toch iets wat andere universiteiten niet hebben,” stelt Sarot. “Een katholieke universiteit maakt deel uit van een sterk netwerk. Daar zal Tilburg baat bij hebben.”

Bovendien blijft de christelijke invloed op onze cultuur volgens hem erg groot. Het geloof zou dan ook kunnen helpen om de samenleving beter te begrijpen. “Niet alle bestuurders hoeven katholiek te zijn, maar er moet wel verbondenheid zijn met de traditie en de culturele waarden.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.