Hoogleraar Jan Fransoo adviseert RIVM over vaccinatielogistiek

Hoogleraar Jan Fransoo adviseert RIVM over vaccinatielogistiek

Samen met een team van experts adviseert Jan Fransoo, hoogleraar logistiek (TiU/TU/e), de komende tijd het RIVM. Hun opdracht: de logistiek van de vaccinatiecampagne optimaliseren. Daarmee lijkt het kabinet eerdere kanttekeningen van Fransoo over de logistieke planning ter harte te nemen.

Een maand geleden begon in Nederland de vaccinatiecampagne tegen corona. Tot op heden verliep die operatie moeizaam. Jan Fransoo, hoogleraar Operations and Logistics Management (Tilburg university en de Technische universiteit Eindhoven) sprak zich in de media meerdere malen kritisch uit over de logistieke strategie van het kabinet. Hij verbaasde zich onder andere over het gebrek aan verschillende scenario’s en het tempo van inenten.

Zijn advies: schaalvergroting. Neem nu alvast een grote groep prikkers aan, zodat er snel gewerkt kan worden zodra er meer vaccins beschikbaar zijn. Zet daarnaast in op grote centraal gelegen priklocaties.

Tot nu toe was het idee dat de meerderheid van de Nederlanders hun prik bij de huisarts krijgt. Over die strategie maakte Fransoo zich echter zorgen: “Er is nog veel onzeker over het moment en de grootte van de leveringen van vaccins. Als je je daar op wil voorbereiden kun je beter grote locaties hebben want dan kun je makkelijker schakelen dan met 5.000 huisartsenpraktijken”, aldus Fransoo in NRC.

(Tekst loopt door onder afbeelding)  

Jan Fransoo. Beeld: Tilburg University

Van kritiek naar advies

De expertise en visie van Fransoo zijn blijkbaar opgevallen in Den Haag. Gisteren werd namelijk bekend dat Fransoo sinds kort een adviesrol vervult voor het RIVM, de betrokken ministeries, huisartsenorganisaties, GGD GHOR Nederland en GGD West-Brabant. Hij vervult deze rol niet alleen, maar geeft leiding aan een adviesteam bestaande uit logistiekwetenschappers- en studenten van Tilburg University en de TU/e en logistieke professionals van bedrijven als ASML en Heineken.

Het team werd bijeengebracht op initiatief vanuit de experts zelf, en valt nu onder de Topsector Logistiek en VNO-NCW.

In een persbericht toont Fransoo zich verheugd met zijn adviesfunctie: “Ons streven is eraan bij te dragen dat de besluitvorming plaatsvindt op basis van de best mogelijke inzichten uit logistieke wetenschap en praktijk, zodat de vaccinatie qua logistiek optimaal kan verlopen.

“We lichten het planningsproces en het logistieke proces van de vaccinatie-operatie door en op basis daarvan doen we voorstellen voor het anders inrichten van een aantal processen, bijvoorbeeld bij de prikstraten. Daar moet ook in de toekomst genoeg capaciteit zijn om snel prikken te zetten wanneer vaccin beschikbaar is. Daarnaast bouwen we een aantal rekentools om beslissingen te ondersteunen, met name voor scenarioplanning en het beheer van de veiligheidsvoorraden.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.